TIN TỨC | TRANG CHỦ

Cảm nhận của Katana - Học viên quốc tế đầu tiên của Khoa Tài nguyên và Môi trường, trường Đại ...

Năm 2019, sau khi tốt nghiệp đại học tại trường Đại học Hà Tĩnh, dưới sự động viên của gia đình, ...

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Kê hoạch tổ chức cuộc thi "Tết Xanh"

Được sự nhất trí của Ban Chủ nhiệm Khoa, Trường Đại học Khoa học, Khoa Tài nguyên và Môi trường ...

Giảng viên Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên - Khảo sát quản ...

Được sự cho phép của Đại học Thái Nguyên, sự đồng ý của Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, Trường ...

Cựu sinh viên Tẩn Lưu Mẩy - Phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã đam mê bảo vệ môi trường

Tẩn Lưu Mẩy – một cô gái sống xanh và đầy sẻ chia giữa núi rừng Sìn Hồ, Lai Châu là cựu sinh viên ...

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 2 năm ...

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 2 năm 2021

An toàn, Sức khỏe và Môi trường (HSE) Cơ hội nghề nghiệp "HOT"

Ngành An toàn, Sức khỏe và Môi trường (HSE) là ngành hoạt động vì sức khỏe và sự an toàn của người ...

Trường Đại học Khoa học tổ chức Chương trình chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay nước CHDCND Lào ...

Trường Đại học Khoa học tổ chức Chương trình chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay nước CHDCND Lào năm ...

Giao lưu bòng chuyền hơi Giảng viên - Sinh viên

Chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) ...

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?

Mình là một sinh viên năm thứ 3 của ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường, còn một năm nữa, mình ...

An toàn, Sức khỏe và Môi trường (HSE) Cơ hội nghề nghiệp "HOT"

Ngành An toàn, Sức khỏe và Môi trường (HSE) là ngành hoạt động vì sức khỏe và sự an toàn của người ...