Cựu sinh viên | SINH VIÊN

Tâm sự của những cựu sinh viên khoa Tài nguyên và Môi trường - trường Đại học Khoa học

Lại nhớ đến những ngày đầu tiên theo ba mẹ xuống trường nhập học, thời gian đầu có rất nhiều khó ...

Cựu sinh viên khóa 3 ngành Khoa học Môi trường - khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại ...

Danh sách cựu sinh viên khóa 3 ngành Khoa học Môi trường - khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường ...

Cựu sinh viên khóa 2 ngành Khoa học Môi trường - khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại ...

Danh sách cựu sinh viên khóa 2 ngành Khoa học Môi trường - khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường ...

Cựu sinh viên khóa 8 ngành Khoa học Môi trường - khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại ...

Danh sách cựu sinh viên khóa 8 ngành Khoa học Môi trường - khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường ...

Cựu sinh viên khóa 7 ngành Khoa học Môi trường - khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại ...

Danh sách cựu sinh viên khóa 7 ngành Khoa học Môi trường - khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường ...

"Khoa Tài nguyên và Môi trường - Nơi ươm mầm ước mơ" tâm sự của một cựu sinh viên khóa 7

Những năm đầu đại học, tôi đã tự thu mình trong thế giới riêng, bạn bè tả về tôi bằng ...

"Đại học Khoa học Thái Nguyên" từ bức thư tâm sự của một sinh viên ở ngoại thành Hà Nội

Cựu sinh viên lớp Quản lý Tài nguyên và Môi trường k10 viết đôi dòng tâm sự gửi tới các bạn sinh ...

Những cánh chim đầu đàn của sinh viên khoa Tài nguyên và Môi trường

Lường Thị Trang, Trần Ngọc Sơn, Hoàng Văn Tuấn là những cái tên tiêu biểu khi nói về sinh viên của ...

Những thế hệ trưởng thành từ trường Đại học Khoa học nói gì?

Trưởng thành từ mái trường ĐH Khoa học, nhiều sinh viên sau khi ra trường đã để lại nhiều dòng tâm ...

Thư gửi các thầy cô của sinh viên KHMT k6

Cựu sinh viên Nguyễn Văn Đàn lớp Khoa học Môi trường khóa 6