Đội ngũ giảng viên


Khoa Tài nguyên và Môi trường luôn chú trọng đến chất lượng đội ngũ giảng viên, hiện tại 100 % giảng viên cơ hữu của Khoa có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó 30% là phó giáo sư và tiến sĩ. Phần lớn các giảng viên được đào tạo bài bản từ các trường Đại học hàng đầu trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó Khoa cũng cộng tác với đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành có uy tín là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đang công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội Khoa học Đất Việt Nam, Đại học Thái Nguyên và một số cơ sở khác tham gia công tác giảng dạy, hợp tác nghiên cứu khoa học.

Cán bộ, giảng viên Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Giảng viên cơ hữu

Ban lãnh đạo Khoa

1

PGS.TS. Kiều Quốc Lập

Trưởng khoa

Bộ môn Quản lý tài nguyên

3

TS. Vi Thùy Linh

Trưởng Bộ môn

4

TS.Nguyễn Thị Phương Mai

Giảng viên

5

ThS.Nguyễn Thu Huyền

Giảng viên

6

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên

7

NCS. Nguyễn Thị Bích Hạnh

Giảng viên

8

ThS.Nguyễn Thị Bích Liên

Giảng viên

9

ThS. Nguyễn Thu Hường

Giảng viên

10

 

ThS. Nguyễn Thị Mai Linh

Chuyên viên

Bộ môn Môi trường

12

PGS. TS. Văn Hữu Tập

Giảng viên

13

TS. Nguyễn Thị Đông

Giảng viên

14

NCS. Nguyễn Thị Hồng Viên

Giảng viên

15

ThS. Chu Thị Hồng Huyền

Giảng viên

16

ThS. Trần Thị Ngọc Hà

Giảng viên

17

ThS. Nguyễn Thị Nhâm Tuất

Giảng viên

18

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

Giảng viên

19

ThS. Mai Thị Lan Anh

Giảng viên

20

ThS. Hoàng Trung Kiên

Kỹ thuật viên

Danh sách giảng viên thỉnh giảng, hướng dẫn sau Đại học và tham gia hội đồng đánh giá luận văn, luận án

21

GS.TS. Đặng Văn Minh

Đại học Thái Nguyên

22

GS.TSKH Phạm Hoàng Hải

Viện HL KHCN Việt Nam

23

GS.TS. Nguyễn Khanh Vân

Viện HL KHCN Việt Nam

24

GS.TS Trịnh Văn Tuyên

Viện HL KHCN Việt Nam

25

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng

Đại học Thái Nguyên

26

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường

Đại học Thái Nguyên

27

PGS.TS. Mai Văn Trịnh

Viện Môi trường Nông nghiệp

28

PGS.TS. Đào Đình Châm

Viện HL KHCN Việt Nam

29

PGS.TS. Trần Viết Khanh

Đại học Thái Nguyên

30

PGS.TS. Phan Thị Thanh Hằng

Viện HL KHCN Việt Nam

31

PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền

Viện HL KHCN Việt Nam

32

PGS.TS. Ngô Trà Mai

Viện HL KHCN Việt Nam

33

PGS.TS. Phạm Thị Tố Oanh

Liên minh HTX Việt Nam

34

PGS.TS. Nguyễn Tiến Thành

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

35

PGS.TS. Hoàng Lưu Thu Thủy

Viện HL KHCN Việt Nam

36

PGS.TS. Đoàn Quang Trí

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

37

PGS.TS. Lưu Thế Anh 

Viện Tài nguyên Môi trường - Đại học Quốc gia Hà Nội

38

PGS.TS. Đỗ Thị Lan

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

39

PGS.TS. Phan Đình Binh

Trường Đại học nông lâm Thái Nguyên

40

TS. Nguyễn Đình Tứ

Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật

41

TS. Nguyễn Thanh Hoàn

Viện HL KHCN Việt Nam

42

TS. Nguyễn Viết Lương

Viện HL KHCN Việt Nam

43

TS. Nguyễn Quang Hùng

Văn phòng Quốc hội

44

TS. Nguyễn Diệu Trinh

Viện HL KHCN Việt Nam

45

TS. Hà Xuân Linh

Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

45

TS. Nguyễn Song Tùng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

 


Bài viết liên quan