Thông báo buổi bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường khóa 2018 - 2020

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ cho 38 học viên cao học khóa K12 (2018 - 2020), chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường. Mã chuyên ngành: 8850101. Thời gian: ngày 12 và 18 tháng 7 năm 2020 Địa điểm: Phòng Hội thảo, Phòng họp số 2 và Văn phòng khoa TN & MT. Địa chỉ: Trường Đại học Khoa học, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Xin trân trọng kính mời các Quý vị quan tâm đến tham dự.Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ cho 38 học viên cao học khóa K12 (2018 - 2020), chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường. Mã chuyên ngành: 8850101. Thời gian: ngày 12 và 18 tháng 7 năm 2020 Địa điểm: Phòng Hội thảo, Phòng họp số 2 và Văn phòng khoa TN & MT. Địa chỉ: Trường Đại học Khoa học, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Xin trân trọng kính mời các Quý vị quan tâm đến tham dự.

Bảo vệ khóa luận tôt nghiệp cho sinh viên k14 khoa Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện QĐ số 421/QĐ – ĐHKH, ngày 19 tháng 6 năm 2020 – Khoa Tài Nguyên & Môi trưởng tổ chức Lễ Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho những sinh viên ưu tú K14 đã được xét duyệt thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2019-2020.