Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 2 - Khóa 12 (2018 – 2020) - Trường Đại học Khoa học

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 2 - Khóa 12 (2018 – 2020) – Khoa Tài nguyên & Môi trường, Trường Đại học Khoa học

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Đông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Môi trường Tại Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 15 tháng 12 năm 2020 tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Đông – Giảng viên Khoa Tài nguyên và Môi trường – Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ: “Nghiên cứu giá trị và khả năng chi trả dịch vụ môi trường rừng tại VQG Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn”. Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Mạnh Cường (Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp - Văn phòng Chính phủ), PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên (Giảng viên Trường ĐH KHTN - ĐH QGHN).