Lịch sử phát triển


Khoa Tài nguyên và Môi trường (tiền thân là Bộ môn Khoa học Môi trường) được thành lập năm 2004, là 1 trong những Khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Khoa học, xuất phát từ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên khu vực trung du miền núi phía Bắc và toàn quốc. Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay Khoa đã có đội ngũ cán bộ vững mạnh, đào tạo 02 ngành cử nhân và 01 ngành thạc sĩ, cung cấp cho xã hội gần 1.500 cử nhân và thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, góp phần cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.


Bài viết liên quan