Hợp tác - Trao đổi | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- TRAO ĐỔI

Học bổng chương trình trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại Trường Đại học Valladolid, Tây Ban Nha ...

Học bổng chương trình trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại Trường Đại học Valladolid, Tây Ban Nha năm ...

Trường Đại học Khoa học đến thăm và làm việc với Trường Đại học Souphanouvong (CHDCND Lào)

Ngày 24.9.2019, đại diện Trường Đại học Khoa học đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường Đại học ...

Trung tâm Di trú Quốc tế và Phát triển (CIM/GIZ) thăm và làm việc tại Trường Đại học Khoa học ...

Trung tâm Di trú Quốc tế và Phát triển CIM là một đơn vị do Tổ chức hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và ...

Trải nghiệm trao đổi học tập theo dự án ERASMUS+ tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha

Năm học 2018-2019, 03 sinh viên Trường Đại học Khoa học là Nguyễn Thị Kiều Anh (Lớp Công Nghệ Sinh ...

Seminar chia sẻ kinh nghiệm viết báo của Khoa Tài nguyên và Môi trường

Ngày 14/12/2019, Khoa Tài nguyên và Môi trường - trường Đại học Khoa học tổ chức siminar khoa ...

Cảm nhận về trường Đại học Khoa học và chương trình thực tập nghề ISRAEL

Tôi chưa bao giờ hối hận về việc quyết định học tập và rèn luyện tại mái trường Đại học Khoa học ...

Hợp tác _ Trao đổi

Khoa Tài nguyên và Môi trường đã hợp tác với nhiều trường Đại học, Viện nghiên cứu trong và ngoài ...