Trang thiết bị | PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phòng Thí nghiệm công nghệ Môi trường (Environmental Technology Lab)

Phòng Thí nghiệm công nghệ Môi trường (Environmental Technology Lab) trang bị cho sinh viên những ...