Tài liệu học tập | SINH VIÊN

Global Resources Outlook 2024

Global Resources Outlook 2024 - Bend the trend Pathways to a liveable planet as resource use ...

Sách: Giáo dục - Truyền thông môi trường: Lý thuyết và thực hành

Cuốn sách “Giáo dục - truyền thông môi trường: Lý thuyết và thực hành” được biên soạn nhằm mục đích ...

Giáo trình Quy hoạch và quản lý nguồn nước

Giáo trình Quy hoạch và quản lý nguồn nước

An toàn lao động trong sản xuất - Truyện tranh

An toàn lao động trong sản xuất - Truyện tranh

Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải rắn

Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải rắn - PGS.TS. Nguyễn Văn Phước

Học phần Quản lý chất thải nguy hại

Tên học phần: Quản lý chất thải nguy hại Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Nhâm Tuất Khoa Tài ...

Học phần Kỹ thuật xử lý nước cấp

Tên học phần: Kỹ thuật xử lý nước cấp Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Nhâm Tuất Khoa Tài nguyên ...

Học phần Quy hoạch Quản lý Tài nguyên nước

Tên học phần: Quy hoạch Quản lý Tài nguyên nước Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Bích Hạnh Khoa ...

Học phần Công nghệ môi trường

Tên học phần: Công nghệ môi trường Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thu Huyền Khoa Tài nguyên ...

Học phần Phân loại đất và xây dựng bản đồ đất

Tên học phần: Phân loại đất và xây dựng bản đồ đất Giảng viên phụ trách: TS. Đỗ Thị Vân Hương Khoa ...

Học phần Quy hoạch chính sách sử dụng đất

Tên học phần: Quy hoạch chính sách sử dụng đất Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Bích Liên Khoa ...

Học phần Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

Tên học phần: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị ...

« 12 »