TIN TỨC | TRANG CHỦ

Khoa Tài nguyên và Môi trường nhận Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 LẦN THỨ VI

Khoa Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) đã nhận được Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015. Giai ...

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 1 - Khóa 14 (2020 ...

Nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu thực hiện luận văn tốt nghiệp của học viên, ngày 30,31/7/2021, ...

Thông báo buổi bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 1 ...

Thông báo buổi bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 1 khóa ...

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5.6.2022

Ngày Môi trường Thế giới năm 2022 với chủ đề “Chỉ Một Trái đất (Only One Earth)” nhằm truyền tải ...

Khoa Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 8

Khoa Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 8

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường đợt 1 năm 2022

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường đợt 1 năm 2022

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022.

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022.

Phàng A Minh với những trải nghiệm thú vị trong và ngoài nước trong thời gian học tập tại khoa ...

Chuyến đi đáng nhớ nhất trong quãng thời gian sinh viên của mình là khi lần đầu tiên mình được ...

Cuộc thi “Tết Xanh” – sân chơi của sự kết nối với môi trường và thiên nhiên

Khoa Tài nguyên và Môi trường kết hợp với Đoàn Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên (Trường ...

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Chương trình đào tạo AN TOÀN SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG (với ưu thế 3+1: 3 năm học trong nước và 01 ...

Hội thảo quốc tế về “Các mối liên kết trong bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên ...

Trong 2 ngày 18,19/02/2022, Trường Đại học Khoa học và đầu mối là Khoa Tài nguyên và Môi ...