TIN TỨC | TRANG CHỦ

Một số kiến thức về rác thải nhựa

Việc lạm dụng sản phẩm nhựa và thu gom, tái chế, sử dụng không tương thích sẽ xuất hiện một loại ...

Thông qua Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Kunming - Montreal

Thông qua Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Kunming - Montreal

Hợp tác nghiên cứu khoa học giữa giảng viên Khoa tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học ...

Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu khoa học giữa cán bộ giảng viên Khoa tài nguyên và Môi trường ...

Bão lụt, cháy rừng gây thiệt hại 260 tỉ đô la trong năm 2022

Theo báo cáo mới đây của Viện Swiss Re (SRI), bộ phận nghiên cứu của Tập đoàn bảo hiểm Swiss Re ...

Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 2 năm 2022

Sáng ngày 03/12/2022 Khoa tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Quản ...

Tọa đàm "Quan trắc Môi trường - Kỹ thuật và nghề Quan trắc Môi trường Việt Nam”

Ngày 26/11/2022, Khoa Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn kĩ thuât, thiết ...

Hội nghị Cán bộ, viên chức và NLĐ Khoa Tài nguyên và Môi trường năm học 2022 - 2023

Thực hiện Công văn số 1338/ĐHKH-TH về việc tổ chức Hội nghị CBVC, NLĐ cấp đơn vị năm học 2022 - ...

Thư cảm ơn Tham dự Hội Khoa nhân kỷ niệm 20 năm Thành lập trường Đại học Khoa học - Đại học ...

Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cả các anh chị cựu học viên, cựu ...

Thư ngỏ mời Tham dự Hội Khoa nhân kỷ niệm 20 năm Thành lập trường Đại học Khoa học - Đại học ...

Thư ngỏ mời Tham dự Hội Khoa nhân kỷ niệm 20 năm Thành lập trường Đại học Khoa học Đại học Thái ...

Giao lưu bóng chuyền hơi giữa LCĐ Khoa Tài Nguyên và Môi trường và LCĐ Khoa Báo chí truyền ...

Chào mừng Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường Đại học Khoa học (24/10/2002 - 24/10/2022) và chào ...

Khoa Tài nguyên và Môi trường tổ chức Tập huấn chuyên đề “Hướng dẫn viết bài báo quốc tế"

Từ 8-18/2022 Khoa Tài nguyên và Môi trường tổ chức chuỗi hoạt động Tập huấn chuyên đề “Hướng dẫn ...

Trường Đại học Khoa học đón tiếp Giáo su Anne Gobin, trường Đại học Ku Leuven, Vương quốc ...

Chiều ngày 24/8/2022, Giáo sư Anne Gobin, chuyên gia trong lĩnh vực quản lý đất và nước, Trường ...