Khoa Tài nguyên và Môi trường nghiệm thu thành công đề tài Khoa học & Công nghệ cấp đại học “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 3S (RS, GIS, GPS) trong quản lý rủi ro thiên tai tại khu vực miền núi phía bắc Việt Nam


Ngày 6/3/2023, Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học & Công nghệ cấp đại học đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài Khoa học & Công nghệ “ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 3S (RS, GIS, GPS) trong quản lý rủi ro thiên tai tại khu vực miền núi phía bắc Việt Nam”, Mã số: ĐH2021-TN06-02 , do PGS.TS. Kiều Quốc Lập – chủ nhiệm đề tài.

Tham dự và đánh giá buổi nghiệm thu có PGS.TS. Ngô văn Giới – Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Khoa hoc là Chủ tịch Hội đồng cùng các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên.

 Đề tài nghiên cứu bắt đầu triển khai năm 2020, với mục tiêu ứng dụng công nghệ 3S trong xây dựng mô hình quản lý RRTT tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, đề xuất được các giải pháp quản lý RRTT tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Sau 02 năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã đạt được các kết quả cụ thể: (1) Đánh giá được hiện trạng RRTT tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam (2)  Xây dựng mô hình nghiên cứu tại khu vực nghiên cứu thực nghiệm (3) Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển mô hình nghiên cứu.  Sản phẩm đạt được bao gồm 05 bài báo khoa học (03 bài thuộc danh mục Scopus, 02 bài quốc tế khác); Hướng dẫn 01 học viên cao học bảo vệ thành công;  01 sản phẩm ứng dụng là mô hình cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại địa phương.

 Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả đạt được của công trình và tinh thần làm việc nghiêm túc, tâm huyết, trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài và các thành viên. Nội dung nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu của đề tài được giải quyết một cách triệt để. Các sản phẩm của đề tài được đánh giá cao, vượt trội so với thuyết minh nghiên cứu.

          Hội đồng nghiệm thu Đè tài Khoa học & Công nghệ cấp đại học  kết luận: Đề tài KH&CN “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 3S (RS, GIS, GPS) trong quản lý rủi ro thiên tai tại khu vực miền núi phía bắc Việt Nam” có 7/7 phiếu đánh giá mức xuất sắc, đánh giá chung đạt loại xuất sắc. Đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của Hội đồng, hoàn thiện đề tài theo góp ý của Hội đồng. Hội đồng khuyến nghị tiếp tục thực hiện hướng nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả mở rộng trên các địa bàn khác.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu:

PGS.TS. Ngô Văn Giới và Hội đồng nghiệm thu

ThS. Nguyễn Thị Hồng báo cáo kết quả đề tài

TS Nguyễn Viết Lương, Viện Công nghệ Vũ Trụ, Viện Hàn lâm KHCN VN nhận xét

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Kiều Quốc Lập phân tích, báo cáo kết quả đề tài

TS. Mai Anh Khoa - ĐHTN  nhận xét

TS. Đỗ thị Vân Hương - ĐH Khoa học nhận xét


Bài viết liên quan