Thực tập tốt nghiệp - Đi xa để trưởng thành


Sáng ngày 6/2/2023 sinh viên K17, 18 ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường cùng một số thầy cô đến cơ sở thực tập tốt nghiệp.

Thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo của Khoa Tài nguyên và Môi trường, trường Đại học Khoa học nhằm mục tiêu gắn kết lý thuyết với thực tiễn. Thực hiện quyết định số 2136/QĐ-ĐHKH, trường Đại học Khoa học đã cử sinh viên K17, K18 đi thực tập tốt nghiệp tại 9 cơ sở thực tập trong và ngoài tỉnh: Công ty cổ phần EJC (Thái Nguyên), Công ty cổ phần tập đoàn FEC (Bắc Giang), Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lai Châu, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội chi nhánh Miền Trung (Đà Nẵng), Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên),...

Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần EJC chi nhánh Thái Nguyên đón sinh viên cùng Giảng viên Khoa TN&MT

Để tạo điều kiện tốt nhất sau cho sinh viên thực tập, Công ty Cổ phần tập đoàn FEC Bắc Giang đã sắp xếp chỗ ăn ở cho sinh viên. Tại các đơn vị, các em đã bước đầu được tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệm, được phân công cán bộ hướng dẫn và nhiệm vụ thực tập.

Thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở là cơ hội để các bạn sinh viên trong khoa tiếp cận và tìm hiểu thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Qua đó, các em có thể vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học vào công việc thực tế, giải quyết các vấn đề cụ thể tại các đơn vị thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức doanh nghiệp, có dịp học hỏi và trau dồi thêm các kỹ năng mềm cần thiết cho mục tiêu nghề nghiệp tương lai. Sau khi tốt nghiệp ra trường có thể đáp ứng được yêu cầu công việc của nhà tuyển dụng. Thực tập tốt, các bạn sinh viên còn có cơ hội kiếm được việc làm ngay trong quá trình thực tập. Điều này rất hữu ích cho sinh viên hiện tại và khi ra trường.

Một số hình ảnh tại các cơ sở:

BQL BTTN Mường Nhé à Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái nguyên đón sinh viên thực tập

Thực tập công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng công nghệ 4.0 tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội chi nhánh Miền Trung

Thực tập tại Phòng thí nghiệm Công ty cổ phần tập đoàn FEC (Bắc Giang)

Thực tập tại Phòng thí nghiệm Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

Thực tập ngoài hiện tường cơ sở tại Công ty cổ phần tập đoàn FEC (Bắc Giang)

-------------

 


Bài viết liên quan