Cựu sinh viên khóa 3 ngành Khoa học Môi trường - khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học


TT

Họ tên

Năm sinh

Nơi làm việc

1

Trần Văn

An

04/08/1987

Môi trường tại Hà Nội

2

Đinh Thị

Đư­ơng

07/12/1987

Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên

3

Dư­ơng Ngọc

Đua

04/03/1986

Song Vân - Tân Yên - Bắc Giang

4

Quyền Thị Quỳnh

Anh

25/07/1987

Trường Đại học công nghiệp Việt Trì ( NCS tại Nga)

5

Mai Thị Kim

Anh

19/06/1987

Làm trái ngành tại Bắc Ninh

6

Bùi Đức

Anh

07/10/1986

Làm trái ngành tại Hà Nội

7

Đào Hoàng

Anh

07/06/1987

Phòng Văn Hóa huyện Thanh Thủy - Phú Thọ

8

Trần Hồng

25/12/1987

Bộ tài nguyên và môi trường

9

Bùi Văn

Chình

21/11/1986

Doanh nghiệp tư nhân về Môi trường tại Hà Nam

10

Nguyễn Văn

Chung

06/04/1986

Phòng TNMT Quế Võ - Bắc Ninh

11

Lê Viết

D­ương

04/03/1987

 

12

Nguyễn Thị Thuỳ

Dư­ơng

12/07/1987

Trái ngành tại Hà Nội

13

Lê Ngọc

Dần

09/12/1986

Quản lý môi trường đô thị Mê Linh- Hà Nội

14

D­ương Thị

Dung

22/03/1987

Trung tâm quan trắc môi trường - Bắc Giang

15

Hoàng Thị

Hư­ơng

28/10/1987

Sở tài nguyên môi trường Móng Cái - Quảng Ninh

16

Tô Thị

Hải

08/07/1987

Bệnh viện Vân Đồn - Quảng Ninh

17

Nguyễn Thu

H­ường

03/01/1988

Trường ĐH Khoa học TP. Thái Nguyên

18

D­ương Thị Khánh

Hoà

28/02/1988

Doanh nghiệp tư nhân về Môi trường tại Hà Nam

19

Bùi Thị Thanh

Hoa

15/01/1988

Ban Quản lý đô thị TPTN

20

Nguyễn Thị Thanh

Huệ

16/01/1988

Bộ tài nguyên & Môi trường

21

Trần Thị Thanh

Huyền

08/10/1986

Làm trái ngành tại Đồng Hỷ - Thái Nguyên

22

Lê Trung

Kiên

27/05/1987

Sở tài nguyên môi trường tỉnh Phú Thọ

23

Nguyễn Thị Ngọc

Mai

17/09/1987

Viện Da giầy Hà Nội

24

Phạm Thị

Mỵ

16/04/1987

 

25

Nguyễn Hoài

Nam

31/10/1985

Làm trái ngành tại Đà Nẵng

26

Trần Thị Hà

Ngân

13/02/1987

 

27

Nhữ Thị Huyền

Nga

27/01/1984

Ban giải phóng mặt bằng H. Đồng Hỷ, Thái Nguyên

28

Nguyễn Thị

Nguyệt

29/04/1986

Phòng thi hành án huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

29

Nguyễn Minh

Nhật

19/10/1987

Phòng tài nguyên & Môi trường Đông Triều, Quảng Ninh

30

Nguyễn Thị

Nhung

05/12/1987

Chi cục BVMT tỉnh Bắc Cạn

31

Nguyễn Thị Thu

Ph­ương

15/07/1987

Phòng môi trường huyện Trực Ninh - Nam Định

32

Bùi Học

Phi

12/02/1987

Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên

33

D­ương Khánh

Phúc

09/08/1986

Sở tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Giang

34

Lư­u Xuân

Phong

28/09/1985

Môi trường Quế Võ - Bắc Ninh

35

Trần Thị Ngọc

Quỳnh

07/05/1988

Phòng MT huyện Tỉnh Ninh Bình

36

Đặng Thị

Thảo

12/07/1987

Trung tâm môi trường Hà Nội

37

Đoàn Thị

Thảo

29/07/1987

 

38

Nguyễn T. Ph­ương

Thảo

24/02/1987

Trung tâm y tế dự phòng Bắc Ninh

39

Đặng Đình

Thư­ởng

11/09/1985

Làm trái ngành tại Hải Phòng

40

Phạm Văn

Thịnh

30/10/1985

Làm trái ngành tại Thái Nguyên

41

Nguyễn Thị

Thu

18/07/1987

Trái ngành tại Bắc Ninh

42

Nguyễn Kiều

Tùng

25/01/1986

Phòng TNMT Tuần Giáo - Điện Biên

43

Lê Văn

Trình

08/10/1986

Công an Môi trường – Tuyên Quang

44

Đỗ Huyền

Trang

04/09/1987

Trường Đại học công nghiệp Việt Trì

45

Phạm Thanh

Tuấn

05/04/1987

Làm trái ngành tại Quảng Ninh

46

Nguyễn Thị Thanh

Xuân

 

Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh Hà Nội

47

Hoàng Mạnh

Linh

05/10/1985

Công an môi trường – Cao Bằng

 


Bài viết gần đây