Cựu sinh viên khóa 2 ngành Khoa học Môi trường - khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học


STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Ngọc Biển

Trưởng phòng Quản lý hệ thống Quan trắc Môi trường tự động - Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh

2

Phạm Tường Lâm

Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Kỹ thuật Môi trường Cao Bằng

3

Lê Huy Đồng

Phòng 6-C05 (cảnh sát môi trường) - Bộ Công an

4

Vũ Lê Dũng

Phó phòng Quan trắc hiện trường - Trung tâm Quan trắc Môi trường tỉnh Cao Bằng

5

Đoàn Văn Vũ

Trưởng phòng công nghệ môi trường - TT Quan trắc - Sở TNMT Thái Nguyên

6

Dương Thị Bích Hồng

Trưởng phòng nghiệp vụ và đánh giá tác động môi trường - TT Quan trắc - Sở TNMT Thái Nguyên

7

Triệu Duy

Phó giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản SGD - Thái Nguyên

8

Nguyễn Trọng Vũ

Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Võ Nhai - Thái Nguyên

9

Hoàng Mạnh Linh

Cảnh sát Môi trường tỉnh Lạng Sơn

10

Lục Thanh Hải

Chi cục Bảo vệ môi trường- Sở TNMT tỉnh Bắc Kạn

11

Nguyễn Văn Mạnh

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc

12

Hoàng Thị Ngọc Linh

Phòng Tài nguyên&Môi trường, TP Móng Cái, Quảng Ninh

13

Nông Thị Thu Hường

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn

14

Nguyễn Văn Phước

Phòng địa chính xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

15

Nguyễn Kiên Quyết

Phòng Thanh tra - Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

16

Nguyễn Thị Việt Trà

Trung tâm quan trắc và bảo vệ Môi trường tỉnh Thái Nguyên

17

Hoàng Mạnh Linh

Cảnh sát môi trường - tỉnh Lạng Sơn

18

Trần Thị Ngọc Hà

Giảng viên Khoa Tài nguyên và Môi trường - ĐH Khoa học

19

Hàn Thu Hòa

Ban QL dịch vụ công ích đô thị TP Thái Nguyên

29

Hoàng Thị Ngọc Linh

Phòng Tài nguyên&Môi trường, TP Móng Cái,
Quảng Ninh

21

Dương Hồng Vân

Phòng thẩm định và đánh giá tác động môi trường – Sở TNMT tỉnh Phú Thọ

22

Đặng Văn Thành

Chi cục môi trường tỉnh Thanh Hóa

23

Nguyễn Văn Tuyển

Thông cống hút bể phốt KCN Phú Nghĩa Hà Nội

24

Nguyễn Viết Thắng

Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Tiên Du

25

Nguyễn Quang Sáng

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

26

Chu Thế Vũ

Phòng giải phóng mặt bằng – UBND huyện Phú Lương

27

Hà Huy Cường

Phòng an toàn – Nhà máy giấy Bãi Bằng

28

Nguyễn Thị Huynh

Trung tâm đào tạo và truyền thông môi trường- tổng cục Môi trường, Hà Nội

29

Vũ Đình Giáp

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 


Bài viết gần đây