Đại hội Công đoàn bộ phận Khoa Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2023-2028


Ngày 12/4/2023, tại phòng họp 01, Công đoàn bộ phận Khoa Tài nguyên và Môi trường – trường Đại học Khoa học đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028 với sự tham gia đầy đủ của các công đoàn viên Khoa Tài nguyên và môi trường.

Hội nghị đã báo cáo đánh giá việc thực hiện công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023, phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023.

Sau khi nghe xong báo cáo phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, các công đoàn viên Khoa tài nguyên và Môi trường đã thảo luận góp ý để hoàn thiện các văn kiện của đại hội. 

Đại hội cũng biểu quyết các tiêu chí phấn đấu cho nhiệm kỳ 2023- 2028, tổ chức bầu ban chấp hành công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2023-2028.

Danh sách BCH công đoàn Khoa Tài Nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2023- 2028

1. Nguyễn Thu Huyền – Chủ tịch Công đoàn

2. Trần Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch

3. Nguyễn Thị Bích Hạnh - Ủy viên

Chúc mừng các đồng chí trong ban chấp hành công đoàn Khoa Tài nguyên và Môi trường, chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số hình ảnh tại buổi Đại hội

Đại hội công đoàn Khoa Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2023-2028

Báo cáo đánh giá công tác công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2017 - 2023

Báo cáo kiểm điểm ban chấp hành công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2017 - 2023

Ban chấp hành công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt

Ban chấp hành công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2023-2028 và Ban chi ủy Khoa TN&MT

Ban chấp hành công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2023-2028  và Ban chủ nhiệm Khoa TN&MT

 


Bài viết liên quan