Hợp tác _ Trao đổi


Khoa Tài nguyên và Môi trường đã hợp tác với nhiều trường Đại học, Viện nghiên cứu trong nước như Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Quản lý Kinh tế Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH QGHN, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Hội Khoa học Đất,... nhằm trao đổi, hợp tác trong đào tạo giảng viên, học viên cao học và sinh viên. Đồng thời Khoa đã ký kết với các đơn vị sự nghiệp, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc trong tiếp nhận sinh viên thực tế, thực tập.  

Hoạt động hợp tác quốc tế luôn được Khoa Tài nguyên và Môi trường đặc biệt quan tâm. Hiện nay Khoa có trên 10 chương trình hợp tác quốc tế nhằm trao đổi sinh viên, học viên và giảng viên với các nước Tây Ban Nha, Đức, Israel, Đài Loan, Trung Quốc, Philippin,... Một số chương trình hợp tác quốc tế thường niên tiêu biểu như:

    ► Chương trình trải nghiệm thực tập nghề tại Trung tâm Agrostudies, Israel;

    ► Chương trình Erasmus trao đổi sinh viên và giảng viên ít nhất một học kỳ tại Tây Ban Nha;

    ► Chương trình hợp tác đào tạo trao đổi giảng viên, sinh viên và học viên cao học tại trường Đại học Valladolid Tây Ban Nha;

    ► Chương trình hợp tác trao đổi giảng viên tại trường Đại học Giessen, CHLB Đức;

    ► Chương trình thực tập ngắn hạn tại Học viện Hồng Hà, Trung Quốc;

    ► Chương trình thực tập ngắn hạn tại Đại học Trường Vinh, Đài Loan.


Bài viết gần đây