THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Thông báo vv chi học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo vv chi học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên chính quy ...

Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên chính quy của Trường ...

Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với học viên cao học trường ĐHKH ...

Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với học viên cao học trường ĐHKH đợt thi ...

CV tuyển sinh viên đi thực tập tại Nhật Bản

CV tuyển sinh viên đi thực tập tại Nhật Bản

Thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề ...

Thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ...

Thông báo v/v tổ chức cuộc thi "Book Review - Cuốn sách tôi tâm đắc"

Thông báo v/v tổ chức cuộc thi "Book Review - Cuốn sách tôi tâm đắc"

Thông báo về việc tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên ...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên khóa ...

Thông tin chương trình đào tạo năm 2023: Quản lý tài nguyên và môi trường

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thông báo v/v thực hiện nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với sinh viên Trường ĐHKH

Thông báo v/v thực hiện nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với sinh viên Trường ĐHKH

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Thông báo thủ tục nhập học bổ sung cho các đối tượng trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại ...

Thông báo thủ tục nhập học bổ sung cho các đối tượng trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ ...

Thông báo thủ tục nhập học bổ sung cho các đối tượng trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại ...

Thông báo thủ tục nhập học bổ sung cho các đối tượng trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ ...