Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5.6.2022

Ngày Môi trường Thế giới năm 2022 với chủ đề “Chỉ Một Trái đất (Only One Earth)” nhằm truyền tải thông điệp kêu gọi tất cả chúng ta hãy xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

Khoa Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 8

Khoa Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 8