10 lĩnh vực sinh viên ra trường có tỷ lệ việc làm cao nhất

Trong 22 lĩnh vực đào tạo, Môi trường và Bảo vệ môi trường dẫn đầu về tỷ lệ sinh viên có việc làm trong năm 2021. Xếp sau lần lượt là Nông-Lâm-Thủy sản, Nghệ thuật.

Thực tế chuyên môn 1 cho sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện kế hoạch năm học, từ ngày 4/5 đến ngày 8/5/2023 Khoa Tài Nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học, đã tổ chức học phần Thực tế chuyên môn 1 tại VQG Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cho các sinh viên lớp Quản lý Tài nguyên Môi trường học năm thứ 2.