Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 1 - Khóa 14 (2020 – 2022) - Trường Đại học Khoa học

Nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu thực hiện luận văn tốt nghiệp của học viên, ngày 30,31/7/2021, Khoa Tài nguyên và Môi trường - trường Đại học Khoa học đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 cho 32 học viên cao học Khóa 14 (2020 – 2022) chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Tham gia hội đồng đánh giá đề tài luận văn đợt này có các nhà khoa học đến từ Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; các Giáo sư, phó Giáo sư, tiến sĩ thuộc các cơ sở đào tạo của Đại học Thái Nguyên.