Những ngày kỷ niệm đặc biệt về Môi trường

Chung tay bảo vệ môi trường là trách nhiệm không chỉ của riêng cá nhân hay tập thể nào mà là việc làm lâu dài và liên tục của các Chính phủ và quốc gia trên toàn thế giới. Hiểu biết về bảo vệ môi trường nói chung và tuyên truyền đến mọi người dân trên khắp thế giới những ngày đặc biệt về môi trường là trách nhiệm không nhỏ của các cơ quan báo chí, truyền thông. Hàng năm, sự kiện được quan tâm nhất trên toàn thế giới luôn là sự kiện Ngày Môi trường thế giới 5/6 (World Environment Day) với nhiều sự kiện nổi bật, thu hút đông đảo người dân trên khắp các quốc gia tham gia, chung tay bảo vệ môi trường. Sự kiện này đã và đang lan tỏa đến cộng đồng ý thức trách nhiệm với môi trường, sống tốt hơn vì môi trường.

Hội nghị triển khai hoạt động của dự án Erasmus – Forest

Dự án FOREST (Future ORiented chEmiSTry) là dự án Phát triển chương trình đào tạo Thạc sỹ về lĩnh vực Hóa học định hướng tương lai mà trong đó Trường Đại học Khoa học là thành viên tham gia thực hiện dự án bắt đầu từ 2021 đến 2025. Dự án thuộc chương trình Nâng cao năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học do Ủy ban Châu Âu (European Commission) tài trợ có tên goi chương trình Erasmus+ CBHE.