Thông báo buổi bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 2 khóa 2018 - 2020 (K12)


Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ cho 15 học viên cao học đợt 2 khóa K12 (2018 - 2020), chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường. Mã chuyên ngành: 8850101.

Thời gian:  ngày 26 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Phòng Hội thảo, Phòng họp số 2 - tầng 4, Nhà Hiệu bộ

Địa chỉ: Trường Đại học Khoa học, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Xin trân trọng kính mời các Quý vị quan tâm đến tham dự


Thông báo khác