UBND Thành phố phối hợp với khoa Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn đến từng hộ gia đình


Xã hội phát triển kéo theo sự gia tăng các vấn đề môi trường. Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đang nhận được sự quan tâm của toàn xã hội bởi những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, không chỉ thế hệ hiện tại mà còn cả thế hệ mai sau. Ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó một nguyên nhân không kém phần quan trọng là gia tăng lượng rác thải và việc phân loại, xử lý rác thải chưa hợp lý.

Thành phố Thái Nguyên là trung tâm hành chính của tỉnh Thái Nguyên. Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh lớn. Nhằm mục tiêu: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phân loại rác tại nguồn;Giúp người dân hiểu đúng và thực hiện theo các nội dung của đề án phân loại rác tại nguồn của thành phố Thái Nguyên". Năm 2019, UBND thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên thực hiện công tác tuyên tuyền đến từng hộ gia đình thuộc 4 phường Trung tâm thành phố về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Nhóm giảng viên ThS Nguyễn Thị Đông, ThS Nguyễn Thu Huyền, ThS Chu Thị Hồng Huyền, ThS Nguyễn Thị Hồng Viên và Sinh viên khoá 13 - 14 - 15 - 16 - Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên đã hướng dẫn người dân phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn theo hướng dẫn của Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên: Nhận biết 3 loại rác đốt được, không đốt được, tái chế; màu sắc túi nilon/thùng đựng các loại rác khác nhau; ngày, giờ thu gom với từng loại rác; mức phạt khi bỏ rác không đúng nơi quy định,....Đồng thời, trong quá trình tuyên truyền, nhóm giảng viên và sinh viên của Khoa đã tiếp nhận phản hồi của người dân về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phân loại rác tại nguồn và mong muốn của người dân để việc phân loại rác tại nguồn đạt hiệu quả. Nhóm cán bộ và sinh viên của Khoa đã tuyên truyền cho 17.460 hộ trên địa bàn 4 phường thí điểm. Qua tuyên truyền, khảo sát, người dân đều cho rằng thực hiện đề án có hiệu quả sẽ nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn, cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 100% các hộ gia đình, hộ kinh doanh trên địa bàn các phường đồng thuận, ủng hộ Đề án.

Cùng với nhiều đề tài, dự án chuyển giao khoa học, công nghệ vào thực tế của các giảng viên khác trong Khoa thời gian qua, Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên đang dần thể hiện trách nhiệm, vai trò của mình đối với các vấn đề môi trường tại các địa phương. Đây cũng là một trong những thế mạnh của Khoa - Đào tạo gắn lý thuyết với thực tế và theo nhu cầu xã hội.

Một số hình ảnh trong quá trình hoạt động:

< ThS. Nguyễn Thị Hông Viên, Giảng viên Khoa TN&MT >


Bài viết liên quan