Tổng kết hoạt động Khoa học - Công nghệ của Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên năm học 2023-2024


Khoa Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, thành lập với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, khoa không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Trong quá trình phát triển, khoa đã từng bước khẳng định vị thế của mình thông qua các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và dịch vụ cộng đồng.

Hiện nay, Khoa có 16 cán bộ, giảng viên. Năm học 2023-2024, Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã ghi nhận nhiều thành tựu đáng kể trong hoạt động khoa học - công nghệ. Với sứ mệnh đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp tiên tiến nhằm bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên bền vững, Khoa đã thực hiện nhiều dự án quan trọng, hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong năm học 2023-2024, tập thể giảng viên Khoa Tài nguyên và Môi trường đã xuất bản 01 sách tham khảo; chủ trì/tham gia 13 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; công bố 41 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế và trong nước, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Khoa trong cộng đồng khoa học.

I. Sách xuất bản

 1. Giáo dục – Truyền thông môi trường: Lý thuyết và thực hành. Tác giả:  Văn Hữu Tập, Nguyễn Thị Hồng Viên, Nguyễn Thị Đông, Chu Thị Hồng Huyền, Nguyễn Thu Huyền. NXB Khoa học Kỹ thuật, 8/2023

II. Đề tài nghiên cứu khoa học

 1. ĐT cấp Bộ: Nghiên cứu xử lý một số kim loại nặng trong đất (bao gồm cả cation và anion: Pb, Cd, Cr) bằng vật liệu hấp phụ zeolite lưỡng cực (Mg/Al LDH-Zeolite)
 2. ĐT cấp Bộ: Nghiên cứu xử lý một số chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm bằng công nghệ ozone kết hợp xúc tác nano CaFe2O4 và ZnO-tro bay
 3. ĐT cấp Bộ: Nghiên cứu chuyển hoá rác thải công nghiệp dệt may tạo thành than có giá trị sử dụng cho đa mục đích bằng công nghệ nhiệt phân yếm khí tuần hoàn không phát sinh ô nhiễm môi trường
 4. ĐT cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp phát triển sinh kế thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
 5. ĐT cấp Quốc tế: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch sinh thái để hỗ trợ phát triển bền vững tại Việt Nam và Phillippines
 6. Đề tài cấp tỉnh: Xây dựng Cơ sở dữ liệu Hệ thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý bảo tồn Công viên địa chất toàn cầu Non Nước – Cao Bằng theo quy hoạch mở rộng
 7. Đề tài cấp tỉnh: Đánh giá và phân vùng rủi ro thiên tai phục vụ phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh vùng hành lang kinh tế phía Tây khu vực Bình - Trị - Thiên
 8. ĐT cấp Đại học Thái Nguyên: Nghiên cứu thu hồi Nito và Phốt pho trong nước thải chăn nuôi lợn sau biogas bằng than sinh học biến tính được sản xuất từ mùn cưa gỗ keo, ứng dụng làm phân bón hữu cơ cải tạo
 9. ĐT cấp Đại học Thái Nguyên: Đánh giá việc thực hiện Khoản 1 Điều 79, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 tại Tỉnh Bắc Kạn trong việc thu gom rác thải sinh hoạt
 10. ĐT cơ sở (đặt hàng): Nghiên cứu phát triển kinh tế du lịch gắn với tài nguyên dược liệu khu vực xã Sìn Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
 11. ĐT cơ sở (đặt hàng): Ứng dụng GIS và viễn thám xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý phục vụ đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam
 12. ĐT cơ sở (đặt hàng): Chế tạo than sinh học sả bằng phương pháp thủy nhiệt và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ xử lý môi trường
 13. Nghiên cứu xây dựng một số mô hình xử lý chất thải hữu cơ tại khu vực nông thôn phục vụ phát triển kinh tế và xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

III. Bài báo khoa học

A. Bài báo quốc tế

 1. Insight into chromium adsorption from contaminated soil using Mg/Al LDH-zeolite
 2. Application of modified zeolite in the remediation of heavy metal in contaminated soil: a short review
 3. The Potential for Community Tourism Development in Phu Dinh Commune, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province
 4. Enhancing removal of acid orange II by heterogeneous catalytic ozonation using ZnO nanoparticles-modified fly ash composite
 5. Research the current status of educational works on biodiversity conservation at Than Sa - Phuong Hoang natural reserve, Thai Nguyen province, Vietnam
 6. Research the content and design of some communication products on classifying domestic solid waste at source in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province, Vietnam
 7. Study on the situation of the implementation of the socio-economic development plan for ethnic minority and mountainous areas in Quang Hoa district, Cao Bang province in 2021 and 2022
 8. Indigenous knowledge in exploiting and use of forest resources of The Ha Nhi people in Ka Lang community, Muong Te district, Lai Chau province, Vietnam
 9. Dust Pollution in Urban Areas: Current Trends and Implications for Human Health and Outdoor Physical Activities
 10. Effects of the Acquisition and Conversion of Agricultural Land Use Purposes on the Livelihoods of Household at the Extended BAC Son Road Project, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province
 11. Status of domestic solid wastes management in Tu Son city, Bac Ninh province, Vietnam
 12. Current status and solutions for household solid wastes management in Tu Son city, Bac Ninh province, Vietnam
 13. Some Solutions to Strengthen Household Solid Wastes Management in Tu Son City, Bac Ninh Province, Vietnam
 14. Some solutions to improve the efficiency of domestic solid waste management in Cho Don district, Bac Kan province, Vietnam
 15. Status and solutions for domestic solid waste management in Cho Don district, Bac Kan province, Vietnam
 16. Plastic waste and some limitations, inadequacies in management policies in Vietnam
 17. Plastic waste in Vietnam and potential impacts of plastic and microplastic pollution
 18. Plastic Waste and Difficulties in Management in Vietnam
 19. Status of plastic waste and solutions on mechanism, policy and management in Vietnam
 20. Plastic waste and solutions to minimize the use of plastic bags and single-use plastic products in Vietnam
 21. Current Status of Plastic Waste and Proposing Solutions to Raise Community Awareness in Reducing Plastic Waste in Vietnam
 22. Delineation of Heritage value zones for conservation purposes in the Non Nuoc Cao Bang UNESCO Global Geopark, Vietnam
 23. Enhancing acid orange II degradation in ozonation processes with CaFe2O4 nanoparticles as a heterogeneous catalyst

B. Bài báo trong nước

 1. Thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
 2. Phát triển du lịch cộng đồng tại bản Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
 3. Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến khả năng cố định đồng thời Pb, Cd và Cr trong đất ô nhiễm bằng vật liệu Mg/Al LDH-zeolite
 4. Đánh giá chất lượng nước giếng của xã Vạn Phái thành phố Phổ Yên và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nước
 5. Phân tích biến động diện tích đất sản xuất nông nghiệp huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2022
 6. Đánh giá hiện trạng xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 
 7. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2019-2021 huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
 8. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý nước mặt tỉnh Yên Bái
 9. Đánh giá hiện trạng, vai trò và đề xuất các giải pháp phát triển cây gỗ rải rác ngoài rừng - thí điểm tại tỉnh Thái Nguyên
 10. Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ đồng thời Pb, Cd và Cr trong môi trường đất ô nhiễm bằng zeolite
 11. Một số kết quả về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh

C. Bài kỷ yếu Hội thảo

 1. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về môi trường tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
 2. Nghiên cứu tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu năm 2022
 3. Đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng nước mặt khu vực thượng lưu sông Tiên Yên giai đoạn 2019 – 2022
 4. Nghiên cứu yếu tố phát sinh và đề xuất giải pháp cảnh báo sạt lở đất tại tỉnh Lạng Sơn
 5. Nghiên cứu các yếu tố phát sinh và đề xuất giải pháp cảnh báo lũ quét tại tỉnh Lai Châu
 6. Hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường tại mỏ đá Xum Lếch - Phia Gà, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
 7. Nghiên cứu hiện trạng quản lý chất thải nhựa tại xã Tiên Phong, Huyện Phổ Yên

 


Bài viết liên quan