Thông báo tuyển viên chức Sở TN&MT tỉnh Lai Châu


Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024, cụ thể như sau:
 
1. Vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng
- Tổng số 06 vị trí, 18 chỉ tiêu (trong đó 03 vị trí, 07 chỉ tiêu tuyển dụng người dân tộc thiểu số).
 
2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên (tính tròn tháng đến ngày dự tuyển);
- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
- Đối với người dự tuyển là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng ngoài các điều kiện trên phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
 
3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
3.1. Đăng ký dự tuyển
Người dự tuyển viên chức nộp phiếu dự tuyển trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, thành phần gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo) vào một vị trí tại một đơn vị sự nghiệp theo chỉ tiêu tuyển dụng (nếu đăng ký tuyển dụng vào hai vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi); người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.
- 04 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.
3.2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
- Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày 03/4/2024 đến hết ngày 02/5/2024 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc; trường hợp nộp qua đường bưu chính tính từ ngày dấu bưu điện đến).
- Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Lai Châu, tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Số điện thoại của bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 02133.796.888).
 
4. Hình thức, nội dung tuyển dụng
- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
- Nội dung xét tuyển: Thực hiện theo Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; khoản 6 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ; Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
- Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng.
Chi tiết tại file đính kèm:

 


Bài viết liên quan