Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2024


THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ Kế hoạch và Đề án tuyển sinh, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2024 như sau:

I. Trình độ thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường, mã ngành 885.01.01

1.1. Phương thức và thời gian xét tuyển

- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

- Thời gian xét tuyển: 2 đợt/năm (tháng 3 và tháng 10)

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024: 40 học viên

1.2. Hình thức đào tạo và thời gian đào tạo

  - Hình thức đào tạo: Hình thức đào tạo chính quy áp dụng cho chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu và chương trình định hướng ứng dụng. Hình thức đào tạo vừa làm vừa học chỉ áp dụng cho chương trình định hướng ứng dụng.

  - Thời gian đào tạo: Từ 18 tháng đến 24 tháng.

1.3. Môn thi tuyển, xét tuyển

a) Môn thi tuyển (ngoại ngữ đầu vào)

- Môn thi tuyển là môn tiếng Anh. Dạng thức đề thi môn tiếng Anh đảm bảo xác định được trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Người dự tuyển có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại Mục 1.6 của thông báo này không phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào.

b) Môn xét tuyển: gồm môn Cơ sở và môn Chủ chốt ghi trong bảng điểm đại học hoặc kết quả học bổ sung kiến thức trước khi xét tuyển

Môn Cơ sở: Môi trường và phát triển bền vững (hoặc một trong các môn: Ô nhiễm môi trường, Các khoa học Trái Đất, Cơ sở khoa học môi trường).

Môn Chủ chốt: Quản lý môi trường (hoặc một trong các môn: Quản lý tổng hợp tài nguyên, Đánh giá tác động môi trường).

1.4. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

a) Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp.

Danh mục các ngành phù hợp được dự tuyển ngay: Quản lý tài nguyên và môi trường; Khoa học môi trường; Khoa học đất; Quản lý tài nguyên rừng; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Quản lý đất đai; Địa lý học; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật môi trường; Quản lý thủy sản...

Danh mục ngành phù hợp phải học bổ sung trước khi dự tuyển: Sinh thái học; Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; Kỹ thuật tài nguyên nước; Bảo vệ thực vật; Quản lý đô thị và công trình; Quy hoạch vùng và đô thị; Thủy văn học; Sư phạm Địa lý; Sinh học; Hóa học; Địa lý tự nhiên; Kỹ thuật tuyển khoáng, Địa chất học, Khoa học quản lý,...

* Đối với các trường hợp khác (tốt nghiệp ĐH không nằm trong danh mục ngành phù hợp), cần có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường tính từ ngày ký hợp đồng làm việc đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.

b) Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng

c) Đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đền lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.

d) Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

e) Nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký dự tuyển đầy đủ, đúng thời hạn theo thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học.

1.6. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ đầu vào

Người dự tuyển được miễn thi điều kiện chuẩn đầu vào ngoại ngữ khi thỏa mãn một trong các điều kiện về ngoại ngữ dưới đây:

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình đào tạo được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài (ít nhất 75% tổng số tín chỉ được giảng dạy bằng ngôn ngữ nước ngoài).

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do ĐHTN hoặc đơn vị đào tạo của ĐHTN cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Văn bằng và bảng điểm đại học, thạc sĩ và tiến sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản xác nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  II. Trình độ Tiến sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường, mã ngành 985.01.01

  2.1. Phương thức và chỉ tiêu xét tuyển

- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024: 6 nghiên cứu sinh

  2.2. Thời gian và hình thức đào tạo

  - Hình thức đào tạo tiêu chuẩn của trình độ tiến sĩ từ 03 năm (36 tháng) đến 04 năm (48 tháng). Thời gian đào tạo tính từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh (NCS) và phân công người hướng dẫn của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học.

- Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức chính quy.

  2.3. Điều kiện dự tuyển

  Thực hiện quy định của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 1893/QĐ-ĐHTN ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Cụ thể, người đăng ký dự tuyển cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

  2.3.1. Điều kiện về văn bằng

  - Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ.

  - Văn bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục đại học nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

  - Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển.

  2.3.2. Điều kiện về công bố khoa học

  Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.

2.3.3. Về đề cương nghiên cứu

Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.

2.3.4. Về thư giới thiệu

Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

2.3.5. Về trình độ ngoại ngữ

Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chi sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài.

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ sau, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a) Mục này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

đ) Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do đơn vị đào tạo quyết định, trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiền sĩ. Người dự tuyển là công dân nước ngoài đăng ký học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Anh thì phải đáp ứng các chuẩn tối thiểu trình độ tiếng Anh như quy định tại điểm a), b), c), d) nêu trên.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và thông tin liên hệ nộp hồ sơ

Người dự tuyển hoàn thiện 02 bộ Hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ/tiến sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường theo hướng dẫn và tải mẫu tại địa chỉ: https://s.net.vn/tJy0 Hồ sơ nộp về Khoa Tài nguyên và Môi trường (Phòng 101, nhà Hiệu bộ), Trường Đại học Khoa học, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 15/3/2024 (đợt 1) và 15/10/2024 (đợt 2)

Thông tin chi tiết liên hệ: PGS.TS Kiều Quốc Lập - Trưởng Khoa

Điện thoại: 0985.281.380   Email: lapkq@tnus.edu.vn


Bài viết liên quan