Thông báo buổi bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường khóa 2018 - 2020


Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ cho 38 học viên cao học khóa K12 (2018 - 2020), chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường. Mã chuyên ngành: 8850101.

Thời gian:  ngày 12 và 18 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Phòng Hội thảo, Phòng họp số 2 và Văn phòng khoa TN & MT.

Địa chỉ: Trường Đại học Khoa học, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Xin trân trọng kính mời các Quý vị quan tâm đến tham dự.


Bài viết liên quan