Thả 41 động vật hoang dã về môi trường tự nhiên


Chiều 16/1, Vườn Quốc gia Vũ Quang phối hợp với các các cơ quan chức năng tiến hành thả các động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Đây là các cá thể do nhiều đơn vị, người dân trong và ngoài tỉnh bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang từ năm 2023 đến nay. Qua thời gian chăm sóc, các cá thể này đã đủ điều kiện sinh tồn nên đơn vị tiến hành thả về tự nhiên.

Trong 41 cá thể có 32 động vật hoang dã thuộc nhóm IIB, được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, gồm: 11 cá thể khỉ vàng; 2 cá thể khỉ mốc; 2 cá thể khỉ mặt đỏ; 2 cá thể khỉ đuôi lợn; 6 cá thể trăn đất; 1 cá thể kỳ đà hoa; 3 cá thể cầy vòi hương; 1 cá thể diều hoa Miến Điện; 2 cá thể rùa đất sê pôn; 1 cá thể rùa bốn mắt; 1 cá thể rùa viền núi.

Cùng đó là 9 cá thể rùa hộp trán vàng miền bắc - loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Các cá thể trăn được thả về môi trường tự nhiên.

Sau khi thả các cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, bảo vệ để đảm bảo an toàn.

Nguồn: https://baohatinh.vn/khoa-hoc/tha-41-dong-vat-hoang-da-ve-moi-truong-tu-nhien/260368.htm


Bài viết liên quan