Hội nghị triển khai hoạt động của dự án Erasmus – Forest


Dự án FOREST (Future ORiented chEmiSTry) là dự án Phát triển chương trình đào tạo Thạc sỹ về lĩnh vực Hóa học định hướng tương lai mà trong đó Trường Đại học Khoa học là thành viên tham gia thực hiện dự án bắt đầu từ 2021 đến 2025. Dự án thuộc chương trình Nâng cao năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học do Ủy ban Châu Âu (European Commission) tài trợ có tên goi chương trình Erasmus+ CBHE.

Ngày 01 và 02 tháng 8 năm 2023, tại trường Đại học Lâm nghiệp, Hội nghị đã triển khai các hoạt động của Dự án FOREST có sự tham gia của GS. TS. Janerik Lundquist – Điều phối viên dự án, Giáo sư Trường Đại học Linkoping (LiU), Thụy Điển; GS. TS. Hoàng Văn Sâm, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, PGS. TS. Lê Xuân Phương – Điều phối viên dự án FOREST tại VNUF và đại diện các trường đối tác của dự án FOREST gồm: Đại học Lâm Nghiệp, Đại học Khoa học Thái Nguyên (TNUS), Đại học Khoa học Huế (HUSC), Đại học sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh (HCMUTE). Nhóm chuyên gia thực hiện dự án của trường Đại học Khoa học Thái Nguyên gồm TS. Vương Trường Xuân (điều phối viên dự án tại TNUS), TS. Nguyễn Thị Phương Mai (thư ký dự án), TS. Nguyễn Thị Thúy, TS. Nguyễn Thị Hoa và TS. Nguyễn Thị Đông

Ngày 1/8/2023, GS. Janerik Lundquist gửi lời chào đến các thành viên dự án, giới thiệu thành viên mới: HCMUTE, HUSC, giới thiệu tiến trình thực hiện dự án FOREST trong thời gian tới và chương trình làm việc của hội nghị, … Đại diện VNUF và TNUS đã cập nhật tiến độ và kết quả các hoạt động mà mỗi trường đã triển khai trong khuôn khổ dự án FOREST từ tham gia thiết kế mẫu phiếu khảo sát để đánh giá nhu cầu đào tạo, xây dựng atlas về các kinh nghiệm tốt mà các trường Châu Âu đã triển khai nhằm xây dựng một chương trình Thạc sỹ tốt đạt chuẩn Bologna, viết đề cương bài giảng và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, thiết lập trung tâm thí nghiệm để triển khai các hoạt động tăng cường kỹ năng nghiên cứu và làm các thí nghiệm về chuyên ngành Hóa tại mỗi trường. Chương trình Thạc sỹ Hóa học chất lượng cao liên ngành, theo các khối kiến thức: Kiến thức chung, Kiến thức cơ sở, Kiến thức chuyên ngành, luận văn.

Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên đã xây dựng và phát triển mới các môn học sau trong Chương trình Thạc sỹ Hóa phân tích: Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, Biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó, Quản lý chất thải rắn, Quản lý rừng bền vững, Phân tích quang phổ, Thực tập. Trong khuôn khổ dự án FOREST, sinh viên cũng sẽ được tham gia các khóa học trao đổi ngắn hạn 3 tháng tại các trường đại học đối tác Châu Âu.

Tại buổi làm việc, các thành viên cũng đã chia sẻ về quan điểm, kế hoạch hoàn thiện các bài giảng môn học cụ thể dành cho chương trình và đồng thời nêu ra các ý kiến đóng góp, điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn cần khắc phục.

 Ngày 2/8/2023, cuộc hội thảo đã thống nhất được các nội dung sẽ thực hiện tiếp theo của dự án. Sự kiện diễn ra gần nhất là chương trình “summer school” sẽ tổ chức tại trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội, thời gian: 28/8 – 1/9/2023.

Một số hình ảnh hội thảo:

GS. Janerik Lundquist phát biểu khai mạc

PGS. TS. Lê Xuân Phương – Đại học Lâm nghiệp (VNUF)  trình bày các kết quả chính của dự án đã đạt được tại VNUF

TS. Vương Trường Xuân– Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên (TNUS) trình bày các kết quả thực hiện dự án tại TNUS

TS. Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn– Trường ĐH sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh (HCMUTE)

 tham gia thảo luận tại hội thảo

TS. Trần Thị Ái Mỹ (HUSC) – Trường ĐH Khoa học Huế  tham gia thảo luận tại hội thảo

Cách thành viên tham gia dự án chụp ảnh lưu niệm

 


Bài viết liên quan