Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về nước ngầm “nghiên cứu những rủi ro tiềm ẩn”


Nước ngầm chiếm 99% tổng lượng nước ngọt lỏng trên Trái đất. Nó cung cấp một nửa lượng nước được lấy để sử dụng trong sinh hoạt của người dân toàn cầu, bao gồm cả nước uống cho nhiều người ở khu vực nông thôn và khoảng 25% tổng lượng nước dùng cho tưới tiêu.

“Việc quản lý bền vững nguồn nước ngầm là rất quan trọng để giảm tác động của các rủi ro thiên tai do khí hậu và thời tiết như hạn hán đối với an ninh lương thực, kinh tế, xã hội và hệ sinh thái,” Tổng thư ký WMO, Giáo sư Petteri Taalas cho biết trong một thông điệp video tới hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12 năm 2016 tại Paris.

Ông nói: “Việc giám sát và dự báo thủy văn tốt hơn đối với các hệ thống nước ngầm là rất quan trọng để hiểu rõ hơn và kết hợp nước ngầm vào các mô hình hệ thống Trái đất, từ đó phát triển các giải pháp thông minh về khí hậu cũng như tăng cường khả năng phục hồi và an ninh trước biến đổi khí hậu”.

Báo cáo Tình trạng Tài nguyên Nước Toàn cầu được công bố gần đây của WMO nhằm cung cấp thông tin có thẩm quyền làm cơ sở cho việc quản lý các nguồn nước ngọt toàn cầu, bao gồm cả nước ngầm, trong thời đại nhu cầu ngày càng tăng và nguồn cung hạn chế. Hội nghị thượng đỉnh về Nước ngầm được điều phối bởi UNESCO và Trung tâm Đánh giá Tài nguyên Nước ngầm Quốc tế (IGRAC), thay mặt cho UN-Water. Các thông điệp chính của nó sẽ được chuyển đến Hội nghị về Nước năm 2023 của Liên hợp quốc vào tháng 3 tới.

Hội nghị thượng đỉnh về nước ngầm của Liên Hợp quốc

Theo Giáo sư Taalas “Các thông điệp quan trọng xung quanh dữ liệu và thông tin cần được đưa ra và thảo luận tại Hội nghị về Nước năm 2023 của Liên hợp quốc và được đưa đến COP28 và các hội nghị khác để đưa nước ngầm về đúng nơi nó thuộc về: Trở thành trung tâm của cuộc tranh luận về các quá trình biến đổi khí hậu – bao gồm cả khí hậu giảm thiểu và thích ứng với thay đổi, đồng thời cũng là yếu tố then chốt để đạt được SDG 6 về nước và vệ sinh môi trường,”

Ông cho biết Hệ thống quan sát thủy văn của WMO WHOS là một trong số các công cụ thiết thực hỗ trợ các hệ thống mô hình hóa và cảnh báo của toàn bộ hệ thống thủy văn bao gồm cả nước ngầm.

Giáo sư Taalas nói “Những công cụ hỗ trợ như vậy rất quan trọng vì biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến nguồn nước, chất lượng và số lượng nước cho hàng tỷ người và tác động đến hệ sinh thái theo nhiều cách. Những thay đổi về thủy văn do biến đổi khí hậu gây ra đang tạo thêm những thách thức đối với việc quản lý bền vững tất cả các nguồn tài nguyên nước vốn đang chịu áp lực nghiêm trọng ở nhiều khu vực trên thế giới do khai thác quá mức và ô nhiễm, nơi có hơn 3 tỷ người sống trong điều kiện thiếu nước nghiêm trọng. Nguồn nước ngầm bị ảnh hưởng trực tiếp”.

WMO đã dẫn dắt phiên họp về Thông tin và Dữ liệu và các thách thức về thu thập dữ liệu, chất lượng dữ liệu, truy cập và chia sẻ dữ liệu đã được thảo luận. Hiểu được nguồn tài nguyên nước ngầm trong sự thay đổi của nó theo không gian và thời gian là rất quan trọng để biến việc quản lý nước ngầm bền vững trở thành một phần của giải pháp nhằm giải quyết những thách thức do biến đổi khí hậu và những thay đổi khác về môi trường và xã hội.

Nguồn: https://public.wmo.int/en/media/news/un-summit-groundwater-makes-invisible-visible%E2%80%9D


Bài viết liên quan