Học viên cao học của Khoa Tài nguyên và Môi trường nhận học bổng Nagao tại Việt Nam năm học 2023-2024


Căn cứ vào Thông báo kết quả phê duyệt danh sách các học viên được cấp học bổng năm học 2023-2024 của Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (NEF) - Nhật Bản, chúc mừng 4 học viên cao học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường- Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên đã được cấp học bổng năm học 2023-2024. Trong đó 2 học viên cao học QLTN&MT K17 được cấp học bổng Nagao lần đầu và 2 học viên cao học QLTN&MT K15 lần hai.

Học viên cao học QLTN&MT K17 được cấp học bổng lần 1:

1. Nguyễn Minh Khải - Cán bộ Công ty TNHH Thiết bị máy và Công nghệ và Môi trường Việt Phát, Khu CN Sơn Tây, Hà Nội.

 2. Trần Từ Công – Cán bộ Trung tâm Biên tập Công nghệ cao - Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Học viên cao học QLTN&MT K15 được cấp học bổng lần 2:

1. Trần Linh Lan – Cán bộ Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường- Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh

2. Lương Văn Bình – Cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (NEF) là một tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản được thành lập năm 1989, với sứ mệnh thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên tại các nước đang phát triển. Ở Việt Nam, Quỹ NEF hỗ trợ tài chính cho các học viên cao học (HVCH) của các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, đang theo học chương trình đào tạo thạc sĩ liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, sinh học, sinh thái học, lâm nghiệp, nông nghiệp, khoa học Trái đất và môi trường.

Từ năm 1995, Quỹ NEF đã chọn Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội làm cơ quan đại diện duy nhất tại Việt Nam. Thông qua tổ chức và điều phối của Viện, đến nay Quỹ NEF đã cấp tổng số 723 suất học bổng cho các HVCH trên toàn quốc. Năm học 2023-2024, Quỹ NEF tiếp tục cấp 40 suất học bổng Nagao cho các HVCH của các cơ sở giáo dục đại học nhằm mục đích hỗ trợ các HVCH thực hiện nghiên cứu khoa học hoặc thực hiện luận văn tốt nghiệp.


Bài viết liên quan