Học Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Học đi đôi với thực hành, thực tế


Học Khoa Tài nguyên & Môi trường - Trường  Đại học Khoa học Thái Nguyên, các học phần từ năm nhất đã gắn với thực tập, thực tế. Mỗi giờ thực hành, thực tế ngắn hay dài đều là những bài học, trải nghiệm học tập lý thú.

Sinh viên ngành QLTN&MT được học tập, thực hành với cơ sở vật chất hiện đại

Thực hành, thực tập hướng tới các mục tiêu: Quán triệt nguyên lý “Học đi đôi với hành, gắn lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tiễn” trong đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Giúp sinh viên nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của cá nhân trong sự phát triển của xã hội, từ đó hình thành ý thức và tình cảm với nghề nghiệp. Tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức lý thuyết đã học vào thực tiễn, từ đó hình thành các kỹ năng nghề nghiệp. Thực hành thực tập là một trong những điều kiện để đánh giá khả năng và năng lực của người học.

Tốt nghiệp ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường yêu cầu phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn và hệ thống kỹ năng. Các kỹ năng này được hình thành phần lớn trong quá trình thực hành, thực tập. Bởi vậy, cần tiến hành một cách hiệu quả nội dung các bài thực hành thực tập vì lý do như sau: Qua thực tế triển khai và quan sát sinh viên thấy được hiện tượng, từ đó rút ra được kết luận vấn đề đang nghiên cứu, tức là từ thực tiễn đi đến tư duy logic có cơ sở khoa học. Giúp sinh viên hứng thú học tập, nâng cao lòng yêu khoa học, phát huy được tính sáng tạo, tính tò mò ham học hỏi. Làm sáng tỏ mối liên hệ giữa các sự vật, giải thích được bản chất của các quá trình xảy ra trong tự nhiên, trong thực tiễn sản xuất. Phát triển tư duy, giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng, củng cố niềm tin vào khoa học của sinh viên. Giúp sinh viên hình thành những đức tính của con người mới: làm việc khoa học, thận trọng, ngăn nắp, gọn gàng,…

Các buổi thực thực hành, thực tế đều được chuẩn bị chu đáo gắn với chương trình đào tạo, cơ sở vật chất hiện đại, tốt nhất phù hợp với kiến thức chuyên môn cùng thời gian, địa điểm. Một vài chia sẻ về các buổi thực hành thực tế học phần của ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường của Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên. Thực hành môn Giáo dục môi trường, lớp QLTN&MT K19 - K20 cũng được thực hành tổ chức 1 chương trình giáo dục truyền thông môi trường thực tế “Tết Xanh”. Sau đó, sinh viên thực hành tạo các sản phẩm truyền thông môi trường hỗ trợ (túi vải, cốc sứ uống nước, bìa vở, nhãn vở, móc đeo chìa khóa, ốp điện thoại...), cùng các kỹ năng giáo dục truyền thông môi trường (tổ chức trò chơi, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng các công cụ phụ trợ.

Sản phẩm thực hành học phần Giáo dục môi trường

Ngay sau những này đâu xuân năm 2024, sau khi kết thúc các bài thực hành trên phòng thí nghiệm, sinh viên lớp QLTNMT K19 - K21 đã đến thực tế học phần tại trang trại của gia đình bà Nguyễn Thị Mai (Xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên). Với quy mô nuôi 7.000 lợn thịt, 1.200 lợn nái. Bên cạnh công tác chăn nuôi đúng quy trình, quy định, vấn đề quản lý môi trường và chất thải được trang trại quan tâm hàng đầu. Bao bì, vỏ thuốc kháng sinh,... được kiểm kê chặt chẽ trả lại đơn vị cung ứng. Chất thải chăn nuôi được xử lý qua hầm biogas kết hợp sục khí luân phiên. Nước thải cuối xử lý được sử dụng hòa loãng để tưới cho 14ha trồng cây ăn quả (chuối, nhãn,...) của trang trại đảm bảo quy trình khép kín quản lý chất thải và quy chuẩn môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực địa sinh viên ngành QLTN&MT tại trang trại của gia đình bà Nguyễn Thị Mai (Xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên).

Một số hình ảnh thực hành, thực tế khác của sinh viên ngành QLTNMT năm học 2023 - 2024:

 


Bài viết liên quan