THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Thông báo v/v tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học cho sinh viên (Đợt tháng ...

Trường ĐKHH tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học cho sinh viên (Đợt tháng 03 năm ...

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2020

Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành ...

Thông báo v/v thực hiện cơ chế một cửa, liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính ...

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo thực hiện cơ chế một cửa, liên thông trong ...

Thông báo V/v cơ hội thực tập tại nước ngoài qua chương trình IAESTE năm 2020.

Thông báo V/v cơ hội thực tập tại nước ngoài qua chương trình IAESTE năm 2020.

Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) vòng tuyển chọn 2020 nhận hồ sơ đăng ký

Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) vòng tuyển chọn 2020 nhận hồ sơ đăng ký

Thông báo V/v mở các lớp cải thiện các môn Lý luận chính trị HK II năm học 2019-2020.

Thông báo V/v mở các lớp cải thiện các môn Lý luận chính trị HK II năm học 2019-2020.