THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Thông báo buổi bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 2 ...

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ cho 15 học ...

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Đợt 2 năm ...

Khoa Tài nguyên và Môi truowngf - trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, Thông báo Tuyển ...

Tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về đánh giá tác động Môi trường

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ...

Thông báo điều chuyển chỗ ở đối với sinh viên ở nội trú đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống ...

Trường Đại học Khoa học thông báo điều chuyển chỗ ở đối với sinh viên ở nội trú đảm bảo khoảng cách ...

Thông báo điều chuyển chỗ ở đối với sinh viên ở nội trú đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống ...

Trường Đại học Khoa học thông báo điều chuyển chỗ ở đối với sinh viên ở nội trú đảm bảo khoảng cách ...

Về việc hỗ trợ suất ăn cho sinh viên nội trú.

Trường Đại học Khoa học thông báo hỗ trợ suất ăn cho sinh viên nội trú trở lại Trường học tập sau ...

V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp ngày 04/5/2020, HK2, năm học 2019-2020.

Trường Đại học Khoa học hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp ngày 04/5/2020, HK2, năm học ...

Kế hoạch chuẩn bị đón sinh viên trở lại học tập tại Trường.

Trường Đại học Khoa học thực hiện kế hoạch chuẩn bị đón sinh viên trở lại học tập tại Trường.

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động ...

Trường Đại học Khoa học Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ...

Thông báo V/v cấp địa chỉ Email @tnus.edu.vn cho sinh viên Trường ĐHKH.

Trường ĐHKH cấp địa chỉ Email @tnus.edu.vn cho sinh viên Trường hệ đại học chính quy

Thông báo v/v tiếp tục cho người học nghỉ học do dịch bênh Covid-19

Trường ĐHKH Thông báo iếp tục cho người học nghỉ học do dịch bênh Covid-19