THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Thông tin chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2024

Thông tin chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2024

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm ...

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2024

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm ...

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2023

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên chính thức được phép đào tạo trình độ tiến sĩ ...

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên chính thức được phép đào tạo trình độ tiến sĩ ngành ...

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Hướng dẫn về việc trình bày đề án tốt nghiệp trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

Hướng dẫn về việc trình bày đề án tốt nghiệp trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

Thông báo vv chi học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo vv chi học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên chính quy ...

Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên chính quy của Trường ...

Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với học viên cao học trường ĐHKH ...

Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với học viên cao học trường ĐHKH đợt thi ...

CV tuyển sinh viên đi thực tập tại Nhật Bản

CV tuyển sinh viên đi thực tập tại Nhật Bản

Thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề ...

Thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ...

Thông báo v/v tổ chức cuộc thi "Book Review - Cuốn sách tôi tâm đắc"

Thông báo v/v tổ chức cuộc thi "Book Review - Cuốn sách tôi tâm đắc"