THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

Thông báo về việc tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên ...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên khóa ...

Thông tin chương trình đào tạo năm 2023: Quản lý tài nguyên và môi trường

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thông báo v/v thực hiện nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với sinh viên Trường ĐHKH

Thông báo v/v thực hiện nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với sinh viên Trường ĐHKH

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Thông báo thủ tục nhập học bổ sung cho các đối tượng trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại ...

Thông báo thủ tục nhập học bổ sung cho các đối tượng trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ ...

Thông báo thủ tục nhập học bổ sung cho các đối tượng trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại ...

Thông báo thủ tục nhập học bổ sung cho các đối tượng trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ ...

Thông báo tuyển thành viên Câu lạc bộ Khởi nghiệp Trường Đại học Khoa học (TNUS-Starup - Club) ...

Thông báo tuyển thành viên Câu lạc bộ Khởi nghiệp Trường Đại học Khoa học (TNUS-Starup - Club) năm ...

Thông báo điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học hệ Chính quy năm 2022

Thông báo điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học hệ Chính quy năm 2022

Thông báo v/v tổ chức ôn tập, thi đánh giá NLNN và phí đăng ký dự tuyển dành cho thí sinh dự ...

Thông báo v/v tổ chức ôn tập, thi đánh giá NLNN và phí đăng ký dự tuyển dành cho thí sinh dự tuyển ...

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Thông báo buổi bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 1 ...

Thông báo buổi bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 1 khóa ...

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Đợt 1 - năm 2022

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Đợt 1 - năm 2022