Danh mục bài báo trong nước


DANH MỤC BÀI BÁO TRONG NƯỚC

STT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Tên tác giả

Năm công bố

 1.  

Cơ sở khoa học phân tích, đánh giá dịch vụ môi trường rừng Vườn Quốc Gia Ba Bể

Tạp chí kinh tế môi trường

Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Hoàng Liên

2020

 1.  

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐHTN

Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thu Huyền

2019

 1.  

Đánh giá hệ thống xử lý nước thải của công ty Kim Loại Màu II, Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học & Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Đông

2019

 1.  

Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý tài nguyên biển dựa vào cộng đồng xã đảo Quan Lạn huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Kỷ yếu hội thảo quốc gia Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu, Viện Tài nguyên và Môi trường.

NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Phạm Hồng Nhung, Vi Thùy Linh

2019

 1.  

Đánh giá tình hình việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đai trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 – 2019.

Tạp chí KHCN ĐH Thái Nguyên

Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Thành Huy

2019

 1.  

Ứng dụng GIS thành lập bản đồ phân vùng cảnh báo lũ quét tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

NXB Thanh niên

Kiều Quốc Lập

2019

 1.  

Đánh giá hiện trạng xói mòn đất và đề xuất giải pháp giảm thiểu xói mòn đất tại huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

NXB Thanh niên

Kiều Quốc Lập

2019

 1.  

Giáo dục nâng cao nhận thức cho sinh viên Ký túc xá Đại học Khoa học về hạn chế sử dụng túi nilon.

Tạp chí KHCN ĐH Thái Nguyên

Nguyễn Thị Hồng Viên, Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Hồng

2019

 1.  

Giaỉ pháp trong thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt phục vụ quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí KHCN ĐH Thái Nguyên

Trần Thị Ngọc Hà

2019

 1.  

Ứng dụng hệ thống thông tin trong đánh giá mức độ ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động giao thông tại đô thị (nghiên cứu trường hợp phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Tạp chí KHCN ĐH Thái Nguyên

Trần Thị Ngọc Hà

2019

 1.  

Hiện trạng quản lý chất thải rắn của làng nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

Tạp chí KHCN ĐH Thái Nguyên

Nguyễn Thu Hường, Vi Thùy Linh

2019

 1.  

Thảo luận được và mất (dưới góc độ môi trường) khi xây dựng khu đô thị sinh thái long thành ven sông Đồng Nai
 

Tạp chí KHCN ĐH Thái Nguyên

Kiều Quốc Lập

2018

 1.  

Đánh giá vai trò lâm nghiệp cộng đồng tại xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Khoa học và công nghệ -TNU 188 (12/1), 89-95

Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Phương Mai, Trần Thị Lệ Hằng

2018

 1.  

Nghiên cứu địa mạo phục vụ phát triển nông – lâm nghiệp bền vững ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên"

 

Tạp chí Khoa học Đất (52), 2018, tr 3-8

Vũ Thị Phương, Vi Thùy Linh, Nguyễn Thu Hường, Nguyễn Thị Hồng

2018

 1.  

Phân vùng và đánh giá không gian văn hóa khu vực thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên phục vụ phát triển du lịch dựa vào cộng đồng

Kỷ yếu Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ XI

Chu Thành Huy, Nguyễn Thị Bích Liên

2018

 1.  

Đánh giá không gian sắc thái văn hóa khu vực di sản thế giới Vịnh Hạ Long phục vụ phát triển du lịch dựa vào cộng đồng

Kỷ yếu Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 10

Chu Thành Huy, Nguyễn Thị Bích Liên

2018

 1.  

Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên ngành QLTNMT tại khu vực Trung du miền núi Bắc bộ

Kỷ yếu Khoa học Quốc gia: Trải đất - Mỏ - Môi trường bền vững , 99-103

Ngô Văn Giới, Kiều Quốc Lập

2018

 1.  

Phân Tích Được - Mất Khi Xây Dựng Sân Golf Lotus, Bán Đảo Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Tạp chí KH&CN Đại học Thái Ngyên 181 (05), 25-30

Lê Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Văn Hữu Tập, Ngô Trà Mai, Nguyễn Thị Thúy Hằng

2018

 1.  

Nghiên cứu khả năng hấp phụ amoni bằng tro bay trên mô hình cột

Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU 190 (14), 135-140

Văn Hữu Tập, Nguyễn Thị Tuyết, Hoàng Thị Bích Hồng

2018

 1.  

Nghiên cứu xử lý amoni (NH4+ -N) trong nước bằng than sinh học biến tính HNO3

Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU 188 (12/2), 67-71

Nguyễn Thị Tuyết, Văn Hữu Tập, Nguyễn Duy Thành

2018

 1.  

Bước đầu thử nghiệm sử dụng ảnh viễn thám (MODIS) xác định độ nhiễm mặn cho 4 tỉnh ven biển đồng bằng Bắc bộ

Tạp chí KH&CN Đại học Thái Ngyên 178 (2), 3-7

Ngô Trà Mai, Kiều Quốc Lập

2018

 1.  

Nghiên cứu xây dựng chiến lược quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai đến năm 2030

Kỷ yếu Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 10 , 610-615

Kiều Quốc Lập

2018

 1.  

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng mô hình dự báo sản lượng chè của tỉnh Thái Nguyên

Kỷ yếu khoa học quốc tế về ứng dụng GIS và viễn thám

Hoàng Văn Tâm, Kiều Quốc Lập

2018

 1.  

Ứng dụng GIS trong nghiên cứu đánh giá độ nhạy cảm xói mòn cảnh quan khu vực miền núi Sa Pả - Tả Phìn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Kỷ yếu khoa học quốc tế về ứng dụng GIS và viễn thám

Kiều Quốc Lập

2018

 1.  

Xây dựng mô hình quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Quảng Bạch, huyện chợ đồn, tỉnh Bắc Kạn

Khoa học và công nghệ _TNU

Nguyễn Thị Hồng Viên, Chu Thị Hồng Huyền

2018

 1.  

Giáo Dục Nâng Cao Nhận Thức Cho Sinh Viên Ký Túc Xá Đại Học Khoa Học, Đại Học Thái Nguyên Về Bảo Vệ Môi Trường

Tạp chí Nghiên cứu địa lý nhân văn 1 (20), 56-60

Nguyễn Thị Hồng Viên

2018

 1.  

Đánh giá nguồn nguyên liệu sản xuất than sinh học (Biochar) và tro bay và nhu cầu xử lý đất ô nhiễm kim loai nặng do khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU

Văn Hữu Tập, Mai Thị Lan Anh

2017

 1.  

Xem xét các tác động đến hệ sinh thái trong quá trình xây dựng và vận hành cảng Vân Phong

Tạp chí Tài Nguyên và Môi trường-

Văn Hữu Tập,

2017

 1.  

Phân vùng địa lý tự nhiên, đề xuất định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên & môi trường huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Kỷ yếu Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 9

Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Thành Huy

2017

 1.  

Nghiên cứu sử dụng tro bay và apatit để xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng do khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học đất-Hội Khoa học đất Việt Nam

Văn Hữu Tập, Mai Thị Lan Anh, Hoàng Trung Kiên

2017

 1.  

Xử lý amoni ( - N) trong nước ô nhiễm bằng than sinh học thông qua mô hình hấp phụ động

Tạp chí Khoa học đất-Hội Khoa học đất Việt Nam

 

Văn Hữu Tập

2017

 1.  

Nghiên cứu sử dụng vỏ trai cánh mỏng (Cristaria bialata) để hấp phụ phốt pho (PO43-) trong nước thải ô nhiễm

Tạp chí Khoa học đất-Hội Khoa học đất Việt Nam

Văn Hữu Tập

2017

 1.  

Ô nhiễm kim loại nặng trong đất sau khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ chì kẽm làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học đất-Hội Khoa học đất Việt Nam

Văn Hữu Tập, Mai Thị Lan Anh

2017

 1.  

Hiện trạng và giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU

Ngô Văn Giới

2017

 1.  

Nghiên cứu biến động và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010 – 2015 tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU

Ngô Văn Giới

2017

 1.  

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn-Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Ngô Văn Giới

2017

 1.  

Biến động kiến thức bản địa của người Thái trong canh tác đất dốc ở vùng ven thành phố Sơn La

Tạp chí Khoa học đất-Hội Khoa học đất Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Viên, Ngô Văn Giới

2017

 1.  

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn nông nghiệp tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Tạp chí Khoa học đất 51, 28-32

Nguyễn Thị Tuyết, Ngô Văn Giới

2017

 1.  

Đánh giá độ nhạy cảm xói mòn của cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai"

Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU

Kiều Quốc Lập

2017

 1.  

Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Tạp chí Khoa học và Công nghệ-TNU 163 (3/2), 135-140

 

Nguyễn Thị Tuyết

2017

 1.  

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU

Nguyễn Thị Hồng Viên, Hoàng Thị Hóa, Nguyễn Thu Hường

 

2016

 1.  

Nghiên cứu tích lũy carbon của chè trong mô hình NLKH keo – chè tại vùng đệm khu bảo tồn Thần Sa – Phượng Hoàng huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Tạp chí Môi trường (2), tr 56-60

Vi Thùy Linh, Nguyễn Ngọc Lung

2016

 1.  

Hiệu quả thương mại carbon của phương thức NLKH keo-chè tại vùng đệm khu bảo tồn Thần Sa – Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Tạp chí Môi trường (3), tr 56-60.

Vi Thùy Linh

2016

 1.  

Đánh giá hiện trạng lâm nghiệp cộng đồng tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU

Nguyễn Thị Hồng Viên

2016

 1.  

Xây dựng bản đồ cacbon rừng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU

Nguyễn Thị Đông, Trần Thị Ngọc Hà

2016

 1.  

Alalysis biochar properties made from sawdust and its effect to brassica rapa chinensis seeds

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU

Mai Thị Lan Anh

2016

 1.  

Đánh giá tải lượng một số chất ô nhiễm môi trường không khí từ hoạt động giao thông tại 1 số tuyến đường chính của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU

Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất

2016

 1.  

Biến động cảnh quan huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Khoa học Đất

Ngô Văn Giới

2016

 1.  

Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ, ĐHKH, Tr 94-100

Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Thành Huy

2016

 1.  

Đánh giá thích nghi sinh khí hậu, thổ nhưỡng phục vụ phát triển bền vững cây chè tỉnh Thái Nguyên

Khoa học Đất

Đỗ Thị Vân Hương, Ngô Văn Giới

2016

 1.  

Xử lý nước rỉ rác sau quá trình keo tụ và ozon bằng bùn hoạt tính theo mẻ (SBR)

Tạp chí môi trường

Văn Hữu Tập

2016

 1.  

Cơ sở kinh tế - kỹ thuật của công nghệ không đốt để xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khóa Trung ương Thái Nguyên

Tạp chí Kinh tế Môi trường

Nguyễn Thu Huyền, Ma Trung Sơn

2015

 1.  

Phân vùng địa lý tự nhiên huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên phục vụ cho việc sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tr 21-27 

 

Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Thành Huy

2015

 1.  

Đặc điểm hóa sinh học của một số yếu tố môi trường đất lúa tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Mai Thị Lan Anh, Stephen Joseph, Lukas Van Zwieten, Hoàng Trung Kiên, Hoàng Lâm, Văn Hữu Tập

2014

 1.  

Đánh giá khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn tại Công ty cổ phần Đúc Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Hồng Viên

2014

 1.  

Di dân và vấn đề bảo tồn thiên nhiên tại Vườn Quốc gia Cúc Phương

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Nguyễn Thị Hồng Viên

2014

 1.  

Bước đầu nghiên cứu xử lí nước rỉ rác bãi chon lấp chất thải rắn bằng tác nhân O3 và UV/O3

Tạp chí Khoa học và công nghệ

Văn Hữu Tập

2014

 1.  

Ảnh hưởng của một số loại phân bón hữu cơ vi sinh đến năng suất, chất lượng chè vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học đất

Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Nguyễn Viết Hiệp, Nguyễn Minh Hưng

2014

 1.  

Đánh giá hiện trạng môi trường đất trồng chè tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học đất

Ngô Văn Giới

2014

 1.  

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ định hướng xử dụng đất nông nghiệp tại cụm xã Sa Pả- Tả Phìn huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

Tạp chí Khoa học đất

Kiều Quốc Lập, Ngô Văn Giới

2014

 1.  

Đánh giá vai trò lâm nghiệp cộng đồng tại xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Tạp chí Khoa học &Công nghệ-TNU

Nguyễn Thị Đông

2014

 1.  

Nghiên cứu hiện trạng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại di sản thế giới VHL và đô thị cổ Hội An

Kỷ yếu Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 6

Chu Thành Huy, Nguyễn Thị Bích Liên

2014

 1.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mô hình sinh thái rừng phòng hộ ven hồ Hòa Bình đến một số tính chất đất tại tiểu khu 54 lòng hồ sông Đà và khoảnh 3 xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Tạp chí Khoa học và công nghệ, ĐHTN, 112 (12/2), 201-205

Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Oanh

2013

 1.  

Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và chỉ số liều lượng rủi ro của chì (Pb) từ gạo tại một số làng nghề tái chế kim loại tỉnh Bắc Ninh

Tạp chí KHCN Việt Nam

Mai Thị Lan Anh

2012

 1.  

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch khu vực di sản thế giới Vịnh Hạ Long phục vụ nghiên cứu, phát triển du lịch cộng đồng

Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên

 

Chu Thành Huy, Hoàng Bích Ngọc, Nguyễn Thị Bích Liên, Trần Hoàng Tâm

2012

 1.  

Kiến thức bản địa của người Tày, Nùng trong khai thác, bảo vệ tài nguyên rừng tại vùng đệm khu bảo tồn Thần Sa - Phượng Hoàng huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 6, Huế, tr 198 – 202.

Vi Thùy Linh, Dương Kim Giao

2012

 1.  

Đánh giá chất lượng than sinh học sản xuất từ một số loại vật liệu hữu cơ phổ biến ở miền bắc Việt Nam

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Mai Thị Lan Anh

2012

 1.  

Nghiên cứu động thái của một số yếu tố môi trường đất trong ruộng lúa vụ mùa dưới các hình thức quản lý nước và phân hữu cơ khác nhau

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mai Thị Lan Anh

2012

 1.  

Đánh giá khả năng tích lũy cacbon tại rừng phòng hộ hồ núi cốc, khu vực xã Phúc Triù, thành phố Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Nguyễn Thị Đông

2012

 1.  

Ứng dụng mô hình Meti-lis tính toán phát tán một số chất gây ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông và công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, dự báo tới năm 2020

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Ngô Văn Giới

2012

 1.  

Đánh giá thực trạng và tiềm năng khai thác năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Ngô Văn Giới

2012

 1.  

Thị trường carbon và triển vọng tại Việt Nam

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Vi Thuỳ Linh

2013

 1.  

Phân tích cơ hội tham gia chương trình REDD cho người dân vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Vi Thuỳ Linh

2012

 1.  

Ảnh hưởng của FSH đến các chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá máu và sự sinh sản của tế bào tinh hoàn gà.

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Chu Thị Hồng Huyền

2013

 1.  

Dư lượng nitrat (NO3-), kim loại nặng Asen (As), Chì (Pb)và Cadimi (Cd) trong rau cải ngồng trồng tại khu vực xóm Đông, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ-TNU 96 (8), 273-277

Nguyễn Thị Tuyết

2012

 1.  

Đánh giá hiện trạng nước thải làng nghề Miến Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí phân tích hóa, lý và sinh học 17 (1), 51-54

Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Bảo Trung

2012

 1.  

Nghiên cứu chỉ thị đánh giá tính bền vững cho tài nguyên đất tại một số khu tái định cư ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất

2011

 1.  

Xây dựng mô hình phân loại, thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt tại các hộ gia đình, ở tổ 7, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Đông

2011

 1.  

Nghiên cứu hiện trạng xử lý nước thải và đề xuất công nghệ cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới

2011

 1.  

Nghiên cứu hiện trạng xử lý nước thải và đề xuất công nghệ cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới

 

 1.  

Hiện trạng và một số giải pháp cho việc quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đất của tỉnh Sơn La

Tạp chí nghiên cứu phát triển bền vững

Ngô Văn Giới, Lương Thị Hồng Vân

 

 1.  

Xây dựng bộ chỉ thị để đánh giá tính bền vững môi trường đất (nghiên cứu điển hình tại khu tái định cư Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)

Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam

Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất

 

 1.  

Xây dựng bộ chỉ thị để đánh giá tính bền vững môi trường đất (nghiên cứu điển hình tại khu tái định cư Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)

Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam

Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất

 

 1.  

Thực trạng khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên vùng đầm phá tỉnh Bình Định

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Nguyễn Thu Huyền

2011

 1.  

Hiện trạng và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Công ty Xi măng Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Nguyễn Thu Huyền

2011

 1.  

Đánh giá ảnh hưởng của nước thải từ một số nhà máy đến chất lượng nước mặt và con người tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới

2011

 1.  

Nghiên cứu tiền xử lý làm giảm COD và màu nước rỉ rác bãi chôn lấp rác bằng quá trình keo tụ

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Văn Hữu Tập

2011

 1.  

Kết hợp keo tụ và fenton xử lý các thành phần hữu cơ trong nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ,-TNU 96 (8), 261-265

Văn Hữu Tập, Nguyễn Thị Tuyết, Mai Thị Lan Anh, Chu Thị Hồng Huyền

2011

 1.  

Áp dụng quá trình ozon hoá làm giảm hàm lượng các chất hữu cơ khó phân huỷ trong xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn

Tạp chí Phân tích hoá, lý và sinh học

Văn Hữu Tập

2011

 1.  

Nghiên cứu tiền xử lý làm giảm COD và màu nước rỉ rác bãi chôn lấp rác bằng quá trình keo tụ

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

 

Văn Hữu Tập

2011

 1.  

Đánh giá hiệu quả mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Tap chí Nghiên cứu phát triển bền vững

Văn Hữu Tập

2011

 1.  

Đánh giá khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn tại Công ty cổ phần Đúc Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Hồng Viên

2011

 1.  

Lượng giá giá trị môi trường tại khu du lịch Hồ Núi Cốc

Tạp chí Kinh tế môi trường

Nguyễn Thị Đông

2011

 1.  

Biến động hàm lượng một số chất dinh dưỡng trong đất nông nghiệp tại khu tái định cư Mường Bú huyện Mường La tỉnh Sơn La

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Ngô Văn Giới, Trần Thị Ngọc Hà

2011

 1.  

Kết hợp keo tụ và fenton xử lý các thành phần hữu cơ trong nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ,-TNU 96 (8), 261-265

Văn Hữu Tập, Nguyễn Thị Tuyết, Mai Thị Lan Anh, Chu Thị Hồng Huyền

2011

 1.  

Ảnh hưởng của nồng độ 2,4D đến các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của phôi gà.

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Chu Thị Hồng Huyền

2011

 


Bài viết gần đây