Thông tin chương trình đào tạo Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

(TECHNOLOGY FOR ENVIRONMENTAL TREATMENT)

NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

1. Thông tin chung:

- Chương trình đào tạo: Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường (Environmental Technology)

- Tên ngành (cấp bằng): Cử nhân Khoa học Môi trường

- Mã ngành: 7440301

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổng số tín chỉ: 135

2. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo CÔNG NGHỆ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kỹ thuật xử lý môi trường bao gồm thiết kế và vận hành các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại. Đặc biệt là trang bị cho người học các kỹ năng thực hành các kỹ thuật công nghệ cao về xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn nhằm đáp ứng với xu hướng phát triển của ngành công nghệ môi trường hiện nay trên thế giới.

3. Mô tả khái quát chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo CÔNG NGHỆ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, được xây dựng một cách ưu việt, theo hướng tinh giảm số giờ lý thuyết, tập trung vào rèn luyện kỹ năng thực hành, tiếp cận các kỹ thuật hiện đại hiện nay trong xử lý môi trường. 73,3% các môn học của chương trình đào tạo thuộc về khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm: kiến thức ngành, kiến thức chuyên ngành, thực hành, thực tế tại các cơ sở vận hành hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại. Kiến thức về thực hành, thực tế tại cơ sở được đặc biệt chú trọng.

Các học phần tiêu biểu của chương trình như: Ô nhiễm môi trường, đánh giá tác động môi trường, quan trắc môi trường, độc học môi trường, hóa môi trường, phân tích môi trường, công nghệ môi trường, quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, kỹ thuật xử lý nước thải, công nghệ xử lý nước cấp, công nghệ xử lý chất thải rắn, thực hành xử lý nước thải, thực hành xử lý chất thải rắn, thực hành xử lý nước cấp, thực hành thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường.

* Cam kết về kiến thức và kỹ năng:

Với độ ngũ giảng dạy trình độ cao, chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ môi trường được tạo tại các viện nghiên cứu và các trường đại học lớn trên thế giới và trong nước cùng với hệ thống trang thiết bị phòng thí nghiệm công nghệ môi trường hiện đại và mới nhất đảm bảo cho người học những kiến thức kỹ năng:

Hết năm thứ nhất, sinh viên được làm quen với những môn học về ô nhiễm môi trường, hóa môi trường, đánh giá tác động môi trường, thăm quan các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải và chất thải rắn tại khu công nghiệp, nhà máy xử lý chất thải rắn.

- Hết năm thứ 2: Sinh viên được trang bị những kiến thức công nghệ môi trường cơ bản và được thực hành nghề nghiệp tại phòng thí nghiệm hiện đại về công nghệ môi trường và phân tích môi trường.

- Hết năm thứ 3: Sinh viên được trang bị những kiến thức xử lý môi trường chuyên sâu (phân tích các chỉ tiêu môi trường đất, nước và không khí, xử lý nước cấp, xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải rắn) và thực hành nghề nghiệp tại các khu công nghiệp, nhà máy nước sạch, khu xử lý nước thải ở các cơ sở sản xuất, nhà máy xử lý chất thải rắn ở các thành phố lớn.

- Hết năm thứ 4: Sinh viên được nâng cao các kiến thức nâng cao để làm chủ công nghệ môi trường, tiếp tục được thực hành nghề nghiệp tại các khu công nghiệp, nhà máy lớn. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ năng lực để làm việc tại các khu công nghiệp, nhà máy xử lý nước thải, nước cấp, chất thải rắn và khí thải và được trang bị đầy đủ kiến thức để làm việc tại các phòng thí nghiệm phân tích môi trường.

* Thực hành, thực tập, thực tế:

Nội dung này chiếm 27,4% tổng số chương trình đào tạo. Sinh viên được thực hành thực tập trên các hệ thống thiết hiện đại trong lĩnh công nghệ môi trường như: hệ thống phân tích môi trường (phân tích các kim loại nặng trong môi trường đất, nước, rau quả và khí thải bằng hệ thống quang phổ phát xạ nguyên tử (ICP – OES, AAS) tiên tiến nhất hiện nay, phân tích các chất hữu cơ, nitơ trong môi trường đất, nước, khí bằng thiết bị multi T/N, xác định đặc điểm, cấu trúc phân tử các chất hữu cơ bằng hệ thống sắc khí khối phổ GCMS, phân tích trắc quang bằng máy UV-Vis hiện đại nhất hiện nay, phân tích các chất hữu cơ thông qua các chỉ số COD, BOD và thành thạo phân tích nhiều chỉ tiêu khác trong lĩnh vực môi trường); hệ thống xử lý môi trường nước, nước thải, khí thải và chất thải rắn quy mô pilot tại phòng thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại.

Học viên năm thứ nhất và năm thứ 2 được thăm quan các hệ thống phân tích, xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, các nhà máy lớn tại Thái Nguyên, Hà Nội và các khu vực công nghiệp lớn, được thực hành tại các phòng thí nghiệm môi trường hiện đại nhất hiện nay tại trường Đại học Khoa học.

Học viên năm thứ 3 và 4 được nhà trường liên hệ thực tập tại các Khu xử lý nước thải, nước cấp tại các khu công nghiệp lớn, các nhà máy xử lý nước cấp và nước thải lớn, các nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ chôn lấp và thiêu đốt và các hệ thống xử lý khí thải ở các nhà máy lớn, hỗ trợ sinh sản tại các cơ sở có hệ thống quan trắc và xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như: Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường, nhà máy bia, nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ, Khu công nghiệp Sông Công, Khu công nghiệp Yên Bình, nhà máy xi măng Quang Sơn, nhà máy xử lý chất thải rắn Đá Mài, Các lò đốt chất thải rắn sinh hoạt ở thành phố và các huyện,... Ngoài ra sinh viên có thể tự liên hệ các cơ sở để thực tập theo mong muốn.

4.Vị trí việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ được cấp bằng Cử nhân Khoa học Môi trường với chương trình đào tạo Công nghệ Môi trường có năng lực đảm nhận các vị trí sau:

- Nhân viên phân tích môi trường trình độ cao tại các Trung tâm quan trắc môi trường, các công ty tư vấn xử lý môi trường.

- Nhân viên thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải có trình độ cao tại các công ty tư vấn về môi trường, công ty chuyên về công nghệ xử lý môi trường, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp… có các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải; các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại và hệ thống các lò đốt rác trên toàn quốc.

- Nhân viên về lĩnh vực đánh giá tác động môi trường và xã hội, xét nghiệm, xử lý ô nhiễm môi trường của các tổ chức phi chính phủ, ngân hàng thế giới, ngân hàng Châu Á, chương trình môi trường của liên hợp quốc (UNDP)….

- Chuyên viên nghiên cứu công nghệ môi trường tại các trung tâm, viện nghiên cứu về xử lý môi trường trên toàn quốc.

- Nhân viên kỹ thuật, kinh doanh tại các công ty tư vấn và cung cấpdịch vụ các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho lĩnh vực công nghệ môi trường.

- Giảng viên giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học về lĩnh vực công nghệ môi trường.

5. Thông tin khác:

- Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

PGS.TS.Ngô Văn Giới, Điện thoại : 0987343119

- Đường link dẫn đến trang web của Khoa: http://tnmt.tnus.edu.vn/

6. Đăng ký xét tuyển

- Hướng dẫn xét tuyển theo điểm thi tại đây.

- Hướng dẫn xét tuyển theo học bạ tại đây.

 

Bài viết khác