CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) năm học ...

Kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) năm học ...

Thông báo tuyển sinh Đại học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2024

Thông báo tuyển sinh Đại học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2024

TKB HKI năm học 2023-2024 - K20

TKB HKI năm học 2023-2024 - K20

TKB HKI năm học 2023-2024 - K19

TKB HKI năm học 2023-2024 - K19

TKB HKI năm học 2023-2024 - K18

TKB HKI năm học 2023-2024 - K18

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm ...

Thông tin chương trình đào tạo năm 2023: Quản lý tài nguyên và môi trường

Thông tin chương trình đào tạo năm 2023: Quản lý tài nguyên và môi trường

Khung chương trình đào tạo An toàn, sức khỏe và môi trường (HSE)

Khung chương trình đào tạo An toàn, sức khỏe và môi trường (HSE)

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh 100 chỉ ...

Thông tin chương trình đào tạo An toàn, sức khỏe và Môi trường

- Chương trình đào tạo: AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG(Health, Safety and Environment - HSE) - ...

Thông tin chương trình đào tạo Quản lý Tài nguyên và Môi trường

- Tên ngành (cấp bằng): Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Mã ngành: 7850101 - Thời gian ...

Thông tin chương trình đào tạo Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

- Chương trình đào tạo: Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường (Technology for Environmental Treatment) - ...

« 12 »

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm ...

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2024

Hồ sơ đăng ký dự tuyển Sau Đại học

Chi tiết hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và môi ...

Thông tin về chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Mã số ...

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường nhằm đào tạo những nhà khoa ...

Hướng dẫn trình bày đề cương nghiên cứu (dành cho người dự tuyển nghiên cứu sinh)

Hướng dẫn trình bày đề cương nghiên cứu (dành cho người dự tuyển nghiên cứu sinh)

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm ...

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2023

Hướng dẫn về việc trình bày đề án tốt nghiệp trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

Hướng dẫn về việc trình bày đề án tốt nghiệp trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

Thông báo Tuyển sinh Sau đại học đợt 2/2022

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 2/2022

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 2 năm ...

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 2 năm 2021

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 1 năm ...

Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo Tuyển sinh ...

Hồ sơ đăng ký dự thi trình độ Thạc sĩ

Hồ sơ đăng ký dự thi trình độ Thạc sĩ

Hướng dẫn viết đề cương luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn viết đề cương luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường khóa 13

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường khóa 13 gồm 4 phần

« 12 »

Đào tạo liên kết

Đang câp nhật