Khoa Tài nguyên và Môi trường tổ chức bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ cho 45 học viên cao học khóa 2018 - 2020


Thực hiện kế hoạch đào tạo, trong 2 ngày 07/09/2019 và 14/09/2019 tại Trường Đại học Khoa học, khoa Tài Nguyên và Môi trường đã tổ chức bảo vệ đề cương thạc sĩ cho 45 học viên chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường khóa 2018-2020. Tham gia hội đồng góp ý đề cương có các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đến từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Môi trường Nông nghiệp, Vụ KHCN và Môi trường – Văn Phòng Quốc hội và các Giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Khoa học.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Ngô Văn Giới – Trưởng khoa Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc góp ý đề cương trước khi Nhà trường giao đề tài cho học viên thực hiện luận văn. Hội đồng đã nhận xét góp ý chi tiết cho từng học viên về tên đề tài, mục tiêu, nội dung, và phương pháp nghiên cứu. Đặc biệt hội đồng rất quan tâm đến tính mới, tính thời sự và sự phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo. Trong tổng số 45 đề tài được góp ý có nhiều đề tài thuộc các lĩnh vực khác nhau như quản lý tài nguyên nước, quản lý bền vững tài nguyên rừng, quản lý tài nguyên đất, quản lý rác thải rắn, quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu… Tuy nhiên các đề tài đều được đánh giá là phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Nhiều đề tài có tính sáng tạo, giải quyết bài toán quản lý bền vững tài nguyên và môi trường tại các địa phương. Sau bảo vệ đề cương học viên sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý, thống nhất với giáo viên hướng dẫn để chỉnh sửa hoàn thiện đề cương luận văn.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ đề cương:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết khác