THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Ngành đào tạo:

Quản lý tài nguyên và môi trường

Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Mã ngành:

7850101

Trình độ đào tạo:

Đại học

Thời gian đào tạo:

4 năm

 

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Người học sau tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ ngành học, bao gồm:

- Nắm vững phương pháp luận và các phương pháp trong nghiên cứu, quản lý tài nguyên và môi trường;

- Hiểu biết sâu sắc về đặc điểm, bản chất, quy luật thành tạo, phân bố của các loại tài nguyên và biện pháp quản lý phù hợp;

- Phân tích được các vấn đề môi trường nảy sinh, các giải pháp khắc phục ô nhiễm trong thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên;

- Có được kiến thức sâu rộng về các yếu tố môi trường, vấn đề ô nhiễm môi trường và các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường;

- Sử dụng được các phương tiện, máy móc chuyên ngành hiện đại, ứng dụng chúng trong nghiên cứu, quản lý Tài nguyên và Môi trường;

- Có các kỹ năng mềm: giao tiếp, hoạt động nhóm, khả năng tự học, tự nghiên cứu, thích ứng nghề nghiệp linh hoạt.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

- Làm việc tại các cơ quan, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương liên quan đến các lĩnh vực: tài nguyên – môi trường, khoa học và công nghệ, nông nghiệp và phát triển nông thôn...;

- Làm việc tại những bộ phận liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý và khắc phục môi trường của các tập đoàn, tổng công ty, công ty, nhà máy, xí nghiệp..;

- Làm chuyên gia, cộng tác viên cho các Tổ chức quốc tế, các dự án liên quan đến vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

- Làm việc tại các trung tâm, công ty kinh doanh bất động sản, công ty môi giới, giao dịch bất động sản, ban quản lý các dự án có liên quan đến đất đai, các văn phòng quản lý chung cư, khu công nghiệp...;

- Tham gia giảng dạy các môn học liên quan đến tài nguyên, môi trường ở các cấp học và có thể học tập ở các bậc học cao hơn.

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Hotline: 0983.465.086 – 0846. 727.119

http://tnmt.tnus.edu.vn/ -  https://www.facebook.com/tnmt.tnus


Bài viết liên quan