Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 1 - Khóa 14 (2020 – 2022) - Trường Đại học Khoa học


Nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu thực hiện luận văn tốt nghiệp của học viên, ngày 30,31/7/2021, Khoa Tài nguyên và Môi trường - trường Đại học Khoa học đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 cho 32 học viên cao học Khóa 14 (2020 – 2022) chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Tham gia hội đồng đánh giá đề tài luận văn đợt này có các nhà khoa học đến từ Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; các Giáo sư, phó Giáo sư, tiến sĩ thuộc các cơ sở đào tạo của Đại học Thái Nguyên.

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, theo đúng trình tự và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi nghe các học viên trình bày kết quả nghiên cứu, các thành viên hội đồng đánh giá đã đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý chỉnh sửa để các luận văn được hoàn thiện hơn cả về nội dung và hình thức. Hầu hết các đề tài luận văn thạc sĩ đều đảm bảo tính khoa học, phù hợp với mã ngành đào tạo và có tính chuyên môn cao. Trong đó, nhiều đề tài luận văn có tính thời sự, tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quản lý tài nguyên và môi trường hiện nay như: Nghiên cứu và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế và khả năng thích ứng của cộng đồng, hiệu quả chính sách quản lý rừng ngập mặn, hiện trạng chất lượng nước thải làng nghề, bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô, xử lý chất nhuộm màu Reactive Red 24 bằng quá trình ozone xúc tác nano CaFe2O4, đánh giá trữ lượng Cacbon rừng và đề xuất giải pháp, Đánh giá mức độ hạn khí tượng…. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện trong luận văn. Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt khoa học và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Kết thúc buổi bảo vệ, các thành viên hội đồng đánh giá cao tinh thần khoa học cũng như quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài của các học viên. Kết quả nghiên cứu phản ánh sự nghiêm túc, công phu của học viên và tập thể giáo viên hướng dẫn. Nhiều đề tài đã có công bố trên các tạp chí khoa học uy tín và được Hội đồng đánh giá cao.

Luận văn Thạc sĩ được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Mong rằng, các học viên có thể áp dụng các kiến thức đã học được để phục vụ cho tốt hơn cho công tác chuyên môn của chính mình, đồng thời đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ môi trường chung của đất nước.

Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại trường Đại học Khoa học.

Nguyễn Thị Mai Linh - Khoa Tài nguyên và Môi trường


Bài viết liên quan