Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5.6.2022


Năm 1972, tại Hội nghị đầu tiên của Liên hợp quốc về Môi trường - Hội nghị Stockholm, ngày 5 tháng 6 hàng năm được chọn là Ngày Môi trường Thế giới.

Ngày Môi trường Thế giới năm 2022 với chủ đề “Chỉ Một Trái đất (Only One Earth)” nhằm truyền tải thông điệp kêu gọi tất cả chúng ta hãy xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

Chỉ Một Trái đất cũng là phương châm cho Hội nghị Stockholm cách đây 50 năm. Đến nay, phương châm này vẫn là một "chân lý" - hành tinh này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta, nơi có nguồn tài nguyên hữu hạn mà nhân loại cần phải bảo vệ.

Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên được thành lập năm 2004 với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên khu vực trung du miền núi phía Bắc và toàn quốc. Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay Khoa đã có đội ngũ cán bộ vững mạnh, đào tạo 02 ngành cử nhân và 01 ngành thạc sĩ, cung cấp cho xã hội gần 1.500 cử nhân và thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, góp phần cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.


Bài viết liên quan