Hội nghị Cán bộ, viên chức Khoa Tài nguyên & Môi trường năm học 2020-2021


Nhằm đánh giá, kiểm điểm, tổng kết hoạt động trong năm học 2019 - 2020 đồng thời đề ra phương hướng, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động trong năm học 2020 – 2021, vào hồi 13h30’ ngày 16/11/2020 Khoa Tài nguyên & Môi trường đã tiến hành Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2020 – 2021.

Tham dự Hội nghị có mặt đông đủ các đồng chí cán bộ, giảng viên, chuyên viên của Khoa.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu CBVC năm học 2020 - 2021 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2019 - 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020 - 2021; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019 - 2020, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 - 2021. Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo tham luận về giải pháp, chế tài nâng cao chất lượng đội ngũ, bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đặt ra; Tham luận về giải pháp, chế tài để nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng công tác quản lý sinh viên và tham luận về giải pháp để thực hiện tốt công tác tuyển sinh.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBVC, đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả hoạt động chuyên môn, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyển sinh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Sau khi nghe các báo cáo tham luận, góp ý, bổ sung, toàn thể đại biểu tham gia Hội nghị đã nhất trí thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2020 - 2021. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Hội nghị:

Đ/c PGS.TS Ngô Văn Giới – Trưởng Khoa Tài nguyên & Môi trường - Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CB-VC năm học 2019-2020

và trình bày dự thảo kế hoạch năm học 2020-2021

Đ/c Trần Thị Ngọc Hà – Chủ tịch Công đoàn Khoa Tài nguyên & Môi trường

Đ/c TS. Văn Hữu Tập – Trưởng bộ môn Môi trường

Báo cáo tham luận “Giải pháp, chế tài nâng cao chất lượng đội ngũ: bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đặt ra”

Đ/c TS. Vi Thùy Linh – Trưởng bộ môn Quản lý Tài nguyên 

Báo cáo tham luận “Giải pháp, chế tài để nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng công tác quản lý sinh viên ở cấp khoa/bộ môn, cấp trường.”

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Viên – Báo cáo tham luận “Giải pháp để thực hiện tốt công tác tuyển sinh.”

Đ/c Trần Thị Ngọc Hà – Chủ tịch Công đoàn Khoa Tài nguyên & Môi trường thông qua nghị quyết hội nghị CBVC năm học 2020 –2021

<Nguyễn Thị Bích Liên – GV Khoa Tài nguyên & Môi trường>


Bài viết liên quan