Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường


Thực hiện kế hoạch đào tạo, trong 2 ngày 10/10/2020 và 11/10/2020, tại Trường Đại học Khoa học, Khoa Tài nguyên & Môi trường đã tổ chức hội đồng bảo vệ đề cương Luận văn thạc sĩ cho các học viên chuyên ngành Quản lý tài nguyên & Môi trường khóa 2019-2021. Tham gia hội đồng góp ý đề cương có các thầy cô trong Hội đồng khoa học của Khoa, các thầy cô là giáo viên hướng dẫn. Mục đích của việc góp ý đề cương là giúp học viên xác định được hướng đi đúng đắn và giải đáp những khúc mắc ban đầu của học viên trong từng đề tài luận văn thạc sĩ trước khi Nhà trường giao đề tài cho học viên thực hiện luận văn.

Hội đồng đã nhận xét góp ý chi tiết cho từng học viên về tên đề tài, mục tiêu, nội dung, và phương pháp nghiên cứu. Đặc biệt hội đồng rất quan tâm đến tính mới, tính thời sự và sự phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo. Các đề tài đều được đánh giá là phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Nhiều đề tài có tính sáng tạo, giải quyết bài toán quản lý bền vững tài nguyên và môi trường tại các địa phương. Sau buổi bảo vệ đề cương học viên sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý, thống nhất với giáo viên hướng dẫn để chỉnh sửa hoàn thiện đề cương luận văn.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ đề cương:

<Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thu Hường – GV Khoa TN&MT>

 

 

 


Bài viết liên quan