CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm ...

Thông tin chương trình đào tạo năm 2023: Quản lý tài nguyên và môi trường

Thông tin chương trình đào tạo năm 2023: Quản lý tài nguyên và môi trường

Khung chương trình đào tạo An toàn, sức khỏe và môi trường (HSE)

Khung chương trình đào tạo An toàn, sức khỏe và môi trường (HSE)

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh 100 chỉ ...

Thông tin chương trình đào tạo An toàn, sức khỏe và Môi trường

- Chương trình đào tạo: AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG(Health, Safety and Environment - HSE) - ...

Thông tin chương trình đào tạo Quản lý Tài nguyên và Môi trường

- Tên ngành (cấp bằng): Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Mã ngành: 7850101 - Thời gian ...

Thông tin chương trình đào tạo Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

- Chương trình đào tạo: Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường (Technology for Environmental Treatment) - ...

Thông tin chương trình đào tạo Quản lý đất đai và Kinh doanh bất động sản

- Tên ngành (cấp bằng): Cử nhân Quản lý tài nguyên và Môi trường - Mã ngành: 7850101 - Thời gian ...

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh 100 chỉ ...

Thông báo Tuyển sinh Sau đại học đợt 2/2022

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 2/2022

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 2 năm ...

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 2 năm 2021

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 1 năm ...

Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo Tuyển sinh ...

Hồ sơ đăng ký dự thi trình độ Thạc sĩ

Hồ sơ đăng ký dự thi trình độ Thạc sĩ

Hướng dẫn viết đề cương luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn viết đề cương luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường khóa 13

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường khóa 13 gồm 4 phần

Hướng dẫn viết luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Đề tài Luận văn thạc sĩ chuyên ngành QLTN&MT phải phù hợp với chuyên ngành, kết hợp kiến thức về ...

Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm ...

Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh sau đại ...

Thông tin về chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Chuyên ngành đào tạo: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Mã chuyên ngành: 8850101 Ngành: Quản ...

Khoa Tài nguyên và Môi trường tổ chức bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ cho 45 học viên cao ...

Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học đã tổ chức bảo vệ đề cương thạc sĩ cho 45 ...

Đào tạo liên kết

Đang câp nhật