Thông báo về Hội nghị, diễn đàn quốc tế lần thứ 10 về quản lý và công nghệ xanh IFGTM 2020


- Chủ đề của IFGTM 2020: “Hợp tác xanh cho môi trường sức khoẻ và bền vững”
- Mục tiêu của IFGTM 2020: IFGTM lần thứ 10 năm 2020 nhằm mục đích cung cấp một nền tảng trao đổi cho các vấn đề học thuật, nghiên cứu và ứng dụng liên quan đến sức khỏe môi trường và phát triển bền vững, tập trung đặc biệt vào các phương pháp xanh và các giải pháp phù hợp mới cho bảo vệ môi trường ở Việt Nam.
- Các lĩnh vực của IFGTM 2020:
(1) Nguồn tài nguyên chất thải, chính sách và công nghệ.
(2) Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.
(3) Năng lượng xanh.
(4) Chất thải nhựa: quản lý, hành vi và công nghệ.
(5) Xử lý nước cấp và nước thải.
(6) Chất lượng không khí: ô nhiễm và kiểm soát.
(7) Ô nhiễm và khả năng phục hồi của đất.
(8) Mô hình hóa môi trường.
(9) Sức khỏe môi trường và hệ sinh thái.
(10) Đánh giá rủi ro và độc tính thực phẩm.
(11) Nông nghiệp bền vững.
(12) Biến đổi khí hậu và thích ứng.
- Thời gian và địa điểm của IFGTM 2020:
+ Thời gian dự kiến: từ 18 đến 21/10/2020.
+ Địa điểm tổ chức: Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 334 Nguyễn Trãi, Quận Thành Xuân, TP. Hà Nội.
+ Đơn vị tổ chức: Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa).
+ Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh.
- Xuất bản và trình bày báo cáo khoa học tại IFGTM 2020:
+ Các bản thảo được gửi đúng hạn và đúng quy cách sẽ được xem xét ngang hàng theo quy định. Các bản thảo phê duyệt sẽ được mời trình bày tại Hội nghị. Ủy ban khoa học của Hội nghị sẽ chọn các báo cáo chất lượng tốt nhất đã được xem xét để chấp nhận xuất bản trong một số của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VJST) - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2020 hoặc một số đặc biệt của Tạp chí Environmental Science and Pollution Research ESPR (IF: 2.914).
+ Báo cáo miệng sẽ được trình bày tại các phiên của Hội nghị.
+ Poster giới hạn trong phạm vi tối đa tương đương với khổ giấy A0 và được in trên một mặt (do đại biểu chuẩn bị).
- Thông số kỹ thuật và quy trình đăng ký:
+ Độ dài tóm tắt không quá 200 từ, có từ 3 đến 5 từ khóa.
+ Bản thảo toàn văn không dài quá 6 trang.
+ Không chấp nhận tác giả có tên trong hơn 3 bản thảo.
+ Bản thảo chỉ có 1 tên tác giả không được chấp nhận (trừ các bài review).
+ Hướng dẫn xuất bản các bài báo theo yêu cầu của Ban biên tập “Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam” và “Tạp chí Environmental Science and Pollution Research ESPR” sẽ được gửi đến các tác giả có bản tóm tắt được ủy ban khoa học Hội nghị chấp nhận và đăng trên trang web của Hội nghị.
+ Bản thảo (Tóm tắt và Toàn văn) chỉ được chấp nhận khi được đăng trực tuyến qua trang web:
https://fes.hus.vnu.edu.vn/ifgtm/
- Các mốc quan trọng của IFGTM 2020:
+ Ngày 05/02/2020: công bố Thông báo số 1.
+ Ngày 15/03/2020: hạn chót nộp Bản tóm tắt.
+ Ngày 02/04/2020: hạn chót để thông báo cho các tác giả về tóm tắt được chấp nhận/không được chấp nhận.
+ Ngày 15/06/2020: hạn chót để các tác giả nộp báo cáo đầy đủ (toàn văn).
+ Ngày 30/06/2020: công bố Thông báo số 2.
+ Ngày 15/08/2020: hạn chót để thông báo cho các tác giả của các bản thảo được chấp nhận/không được chấp nhận.
+ Ngày 15/09/2020: đăng ký tham dự Hội nghị.
+ Từ 18 đến 21/10/2020: diễn ra Hội nghị.
- Lệ phí đăng ký:
+ Lệ phí xét duyệt: 750.000 đồng/bản thảo nộp cho hội thảo (kinh phí dùng để phản biện bản thảo).
+ Phí xuất bản: 750.000 đồng/bản thảo đã chọn.
+ Phí tham gia: 500.000 đồng/người (bao gồm tài liệu hội nghị, nghỉ giải lao và tiếp khách).
+ Nghiên cứu sinh từ các trường đại học thành viên được miễn 50% phí xuất bản và được hỗ trợ phí đi lại 1.000.000 đồng cho nghiên cứu sinh từ các trường đại học thành viên phía Nam, 500.000 đồng cho nghiên cứu sinh từ các trường đại học thành viên ở Huế và Đà Nẵng.
+ Sinh viên sau đại học có bài thuyết trình hoặc poster được miễn lệ phí đăng ký.
- Thông tin tài trợ:
+ Các trường đại học/tổ chức thành viên: 10.000.000 đồng/thành viên.
+ Từ các tổ chức hợp tác khác: trường đại học, viện, công ty.
+ Ban tổ chức Hội nghị trân trọng mời và cảm ơn các đơn vị và cá nhân đã tài trợ cho Hội nghị.
+ Tất cả các tài trợ xin vui lòng gửi tài khoản ngân hàng dưới đây:
Tên tài khoản: TRUNG TAM DONG LUC HOC THUY KHI MOI TRUONG.
Số tài khoản: 1912.8567.323.010.
Ngân hàng: TECHCOMBANK - THANG LONG Branch.
- Thông tin liên hệ:
+ Địa chỉ: Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 334 Nguyễn Trãi, Quận Thành Xuân, TP. Hà Nội.
+ Điện thoại: (024)3858.4995.
+ Email: ifgtm2020@hus.edu.vn.
- Trang web chính thức của Hội nghị: http://ifgtm.vn

 

 


Bài viết gần đây