Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đợt 2 - Khóa 12 (2018 – 2020) - Trường Đại học Khoa học


Nhằm đánh giá kết quả học tập và nghiên cứu của học viên sau hai năm học tập tại Trường, ngày 26/12/2020, Khoa Tài nguyên và Môi trường trường Đại học Khoa học đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 cho 15 học viên cao học Khóa 12 (2018 – 2020) chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Tham gia hội đồng đánh giá đề tài luận văn đợt này có các nhà khoa học đến từ Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Vụ KHCN và Môi trường - Văn phòng Quốc hội; các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ thuộc các cơ sở đào tạo của Đại học Thái Nguyên.

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, theo đúng trình tự và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi nghe các học viên trình bày kết quả nghiên cứu, các thành viên hội đồng đánh giá đã đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý chỉnh sửa để các luận văn được hoàn thiện hơn cả về nội dung và hình thức. Hầu hết các đề tài luận văn thạc sĩ đều đảm bảo tính khoa học, phù hợp với mã ngành đào tạo và có tính chuyên môn cao. Trong đó, nhiều đề tài luận văn có tính thời sự, tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quản lý tài nguyên và môi trường hiện nay như: ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong nghiên cứu hiện trạng rừng ngập mặn, đánh giá tác động của hoạt động khai tác khoáng sản (khai thác than) đến môi trường, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông, lâm nghiệp, đến ngành du lịch, quản lý phát triển du lịch bền vững, đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị quản lý chất thải rắn, quản lý bền vững tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, đề xuất các giải pháp và công nghệ trong quản lý tài nguyên và môi trường.

Kết thúc buổi bảo vệ, các thành viên hội đồng đánh giá cao tinh thần khoa học cũng như quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài của các học viên. Kết quả nghiên cứu phản ánh sự nghiêm túc, công phu của học viên và tập thể giáo viên hướng dẫn. Nhiều đề tài đã có công bố trên các tạp chí khoa học uy tín và được Hội đồng đánh giá cao.

Luận văn thạc sĩ là công trình ghi nhận những nỗ lực học tập và nghiên cứu của các học viên cao học. Hy vọng rằng, với những kiến thức và kĩ năng đã thu được, các học viên có thể ứng dụng phục vụ tốt hơn cho quá trình công tác cũng như có những đóng góp nhiều hơn cho việc phát triển KH&CN của đất nước.

Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại trường Đại học Khoa học.

< Nguyễn Thị Bích Liên – GV Khoa TN&MT>

 


Bài viết liên quan