THÔNG BÁO | TRANG CHỦ

V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp ngày 04/5/2020, HK2, năm học 2019-2020.

Trường Đại học Khoa học hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp ngày 04/5/2020, HK2, năm học ...

Kế hoạch chuẩn bị đón sinh viên trở lại học tập tại Trường.

Trường Đại học Khoa học thực hiện kế hoạch chuẩn bị đón sinh viên trở lại học tập tại Trường.

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động ...

Trường Đại học Khoa học Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ...

Thông báo V/v cấp địa chỉ Email @tnus.edu.vn cho sinh viên Trường ĐHKH.

Trường ĐHKH cấp địa chỉ Email @tnus.edu.vn cho sinh viên Trường hệ đại học chính quy

Thông báo v/v tiếp tục cho người học nghỉ học do dịch bênh Covid-19

Trường ĐHKH Thông báo iếp tục cho người học nghỉ học do dịch bênh Covid-19

Thông báo v/v tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học cho sinh viên (Đợt tháng ...

Trường ĐKHH tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học cho sinh viên (Đợt tháng 03 năm ...

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2020

Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành ...

Thông báo v/v thực hiện cơ chế một cửa, liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính ...

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo thực hiện cơ chế một cửa, liên thông trong ...

Thông báo V/v cơ hội thực tập tại nước ngoài qua chương trình IAESTE năm 2020.

Thông báo V/v cơ hội thực tập tại nước ngoài qua chương trình IAESTE năm 2020.

Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) vòng tuyển chọn 2020 nhận hồ sơ đăng ký

Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) vòng tuyển chọn 2020 nhận hồ sơ đăng ký

Thông báo V/v mở các lớp cải thiện các môn Lý luận chính trị HK II năm học 2019-2020.

Thông báo V/v mở các lớp cải thiện các môn Lý luận chính trị HK II năm học 2019-2020.

« 12 »