Đội ngũ giảng viên


Khoa Tài nguyên và Môi trường luôn chú trọng đến chất lượng đội ngũ giảng viên, hiện tại 100 % giảng viên cơ hữu của Khoa có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó 30% là phó giáo sư và tiến sĩ. Phần lớn các giảng viên được đào tạo bài bản từ các trường Đại học hàng đầu trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó Khoa cũng cộng tác với đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành có uy tín là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đang công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội Khoa học Đất Việt Nam, Đại học Thái Nguyên và một số cơ sở khác tham gia công tác giảng dạy, hợp tác nghiên cứu khoa học.

Cán bộ, giảng viên Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

Giảng viên cơ hữu

Ban lãnh đạo Khoa

1

 

PGS.TS. Kiều Quốc Lập

Phó Trưởng khoa

lapkq@tnus.edu.vn

Bộ môn Quản lý tài nguyên và Môi trường

3

TS. Vi Thùy Linh

Trưởng Bộ môn

linhvt@tnus.edu.vn

4

TS.Nguyễn Thị Phương Mai

Giảng viên

maintp@tnus.edu.vn

5

ThS.Nguyễn Thu Huyền

Giảng viên

Huyen.nt@tnus.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên

hongnt@tnus.edu.vn

7

NCS. Nguyễn Thị Bích Hạnh

Giảng viên

hanhntb@tnu.edu.vn

8

ThS.Nguyễn Thị Bích Liên

Giảng viên

bichliendhkh@gmail.com

9

ThS. Nguyễn Thu Hường

Giảng viên

huong.nt@tnus.edu.vn

10

 

ThS. Nguyễn Thị Mai Linh

Chuyên viên

linhnm@tnus.edu.vn

Bộ môn Môi trường

12

PGS. TS. Văn Hữu Tập

Trưởng Bộ môn

tapvh@tnus.edu.vn

13

TS. Nguyễn Thị Đông

Giảng viên

dongnt@tnus.edu.vn

14

NCS. Nguyễn Thị Hồng Viên

Giảng viên

viennth@tnus.edu.vn

15

ThS. Chu Thị Hồng Huyền

Giảng viên

huyencth@tnus.edu.vn

16

ThS. Trần Thị Ngọc Hà

Giảng viên

ha.ttn@tnus.edu.vn

17

ThS. Nguyễn Thị Nhâm Tuất

Giảng viên

tuatntn@tnus.edu.vn

18

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

Giảng viên

tuyet.nt@tnus.edu.vn

19

ThS. Mai Thị Lan Anh

Giảng viên

anhmtl@tnus.edu.vn

20

ThS. Hoàng Trung Kiên

Kỹ thuật viên

kienkhtn@gmail.com

Giảng viên thỉnh giảng

21

GS.TS. Đặng Văn Minh

ĐH Thái Nguyên

minhdv@tnu.edu.vn

22

GS.TSKH Phạm Hoàng Hải

Viện HL KHCN Việt Nam

 

23

GS.TS. Nguyễn Khanh Vân

Viện HL KHCN Việt Nam

 

24

PGS.TS Trịnh Văn Tuyên

Viện HL KHCN Việt Nam

 

25

PGS.TS. Mai Văn Trịnh

Viện Môi trường Nông nghiệp

maivantrinh@gmail.com

26

TS. Đào Đình Châm

Viện HL KHCN Việt Nam

chamvdl@gmail.com

27

TS. Nguyễn Viết Lương

Viện HL KHCN Việt Nam

nvluong@sti.vast.vn

28

TS. Nguyễn Thanh Hoàn

Viện HL KHCN Việt Nam

hoanrs@gmail.com

29

TS. Hoàng Lưu Thu Thủy

Viện HL KHCN Việt Nam

thuy_hoangluu@yahoo.com

30

PGS.TS. Phan Thị Thanh Hằng

Viện HL KHCN Việt Nam

Hangphanvn@yahoo.com

31

PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền

Viện HL KHCN Việt Nam

hientuanphuong@yahoo.com

32

TS. Nguyễn Diệu Trinh

Viện HL KHCN Việt Nam

nguyendieutrinh70@gmail.com

33

PGS.TS. Ngô Trà Mai

Viện HL KHCN Việt Nam

ngotramai@gmail.com

34

TS. Nguyễn Quang Hùng

Vụ KHCN&MT - VP Quốc hội

quanghungvpqh@gmail.com

 


Bài viết liên quan