Cơ cấu tổ chức
Khoa Tài Nguyên & Môi trường

CHI ỦY

Bí thư
Ngô Văn Giới

Phó Bí thư
Văn Hữu Tập

           
     

CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa
Ngô Văn Giới

Phó Trưởng khoa
Mai Thị Lan Anh

     

CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch
Nguyễn Thị Nhâm Tuất

Phó Chủ tịch
Trần Thị Ngọc Hà

Ủy viên
Nguyễn Thu Huyền

   

ĐOÀN THANH NIÊN

Bí thư
Kiều Quốc Lập

Phó Bí thư
Hoàng Trung Kiên

Ủy viên
Nguyễn Thị Hạnh

       
       
               


Khoa Tài Nguyên & Môi trường

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 835948
Trong ngày: 86
Đang online: 10