THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG
[ 18/03/2019 00:00 AM | Lượt xem: 188 ]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN - SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Tên chương trình:  Tiếng Việt:  An toàn, sức khỏe và Môi trường

                                 Tiếng Anh: Health, Safety and Environment 

Ngành đào tạo: Khoa học Môi trường                                 Mã ngành: 7440301

Trình độ đào tạo:            Đại học.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1.  Mục tiêu chung: Chương trình an toàn, sức khỏe và môi trường nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao có kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp và quản lý môi trường tại các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp, khu chế xuất để tạo một môi trường làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho người lao động.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

a. Kiến thức

- Tích lũy đủ 135 tín chỉ bao gồm các học phần theo chương trình đào tạo.

- Đạt chuẩn Ngoại ngữ, Tin học và các yêu cầu khác theo quy định chung của Bộ GD&ĐT và Đại học Thái Nguyên.

- Chương trình đào tạo có sự linh hoạt, tạo thuận lợi cho sinh viên trong việc học liên thông ngang, hay học lên cao trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Kiến thức và kỹ năng chuyên ngành luôn gắn liền với nhu cầu xã hội và được cập nhật thường xuyên.

- Chương trình được thiết kế với tính logic cao, mỗi năm học sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng từ cơ bản đến chuyên sâu cho sinh viên:

   Hết năm thứ nhất: sinh viên được học với các môn học đại cương nhằm rèn luyện tư duy phát triển và lĩnh hội các kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội hướng tới sự phát triển toàn diện của người học.

Hết năm thứ 2: sinh viên nắm được kiến thức về ô nhiễm môi trường, hóa môi trường, đánh giá tác động môi trường... tìm hiểu các dây chuyền sản xuất công nghiệp, các tác động tới sức khỏe con người và môi trường cũng như các sự cố rủi ro mất an toàn lao động.

Hết năm thứ 3: Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn, sức khỏe và môi trường; quản lý môi trường, công nghệ môi trường, những kiến thức về phân tích các chỉ tiêu môi trường đất, nước và không khí và được thực hành nghề nghiệp tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, nhà máy xử lý chất thải ở các thành phố lớn.

Hết năm thứ 4: Sinh viên được nâng cao các kiến thức chuyên ngành để làm chủ kiến thức trong lĩnh vực an toàn sức khỏe và môi trường, tiếp tục được thực hành nghề nghiệp tại các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất lớn đang áp dụng hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường, các công ty tư vấn môi trường. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ kỹ năng và năng lực chuyên môn để đáp ứng các yêu cầu của nhà tuyển dụng trong cả nước.

b. Kỹ năng

- Kỹ năng cứng: Sinh viên sau khi tốt nghiệp thuần thục các kĩ năng chuyên môn như:

+ Khả năng quan sát, phân tích, đánh giá tình huống, nhận định và phát hiện các sự cố tiềm ẩn, rủi ro về mất an toàn môi trường.

+ Vận hành và sử dụng các thiết bị quan trắc môi trường không khí, biết cách thức lấy mẫu nước, mẫu đất. Khả năng thiết kế mạng lưới quan trắc và vận hành các thiết bị phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường.

+ Kỹ năng sử dụng các công cụ quản lý môi trường: luật pháp, chính sách, công cụ kinh tế, kỹ thuật, công cụ hỗ trợ... vào quản lý chất lượng môi trường ở các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, cơ quan quản lý môi trường như Bộ tài nguyên môi trường, sở tài nguyên môi trường...

+ Có khả năng nghiên cứu khoa học, chủ trì và thực hiện các đề tài và dự án về lĩnh vực môi trường, chống biến đổi khí hậu.

- Kỹ năng mềm: Sinh viên có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống, khả năng thuyết trình tốt, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm, có khả năng hội nhập môi trường làm việc quốc tế.

c. Thái độ:

+ Có thái độ tích cực, chủ động sáng tạo trong công việc

+ Tinh thần luôn học hỏi, cầu thị tiếp thu những kiến thức mới trong quá trình học tập và nghiên cứu.

+ Có đạo đức, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu và làm việc.

d. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm ở các cơ quan, đơn vị sau:

- Các doanh nghiệp: Bộ phận bảo hộ lao động, an toàn sức khỏe môi trường tại các doanh nghiệp; các bộ phận quản lý chất lượng môi trường (ISO 14000) tại các công ty sản xuất, khu côn nghiệp. Công ty tư vấn môi trường, quan trắc môi trường.

- Cơ quan quản lý nhà nước: Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường, chi cục bảo vệ môi trường, cảnh sát môi trường, trung tâm quan trắc môi trường, phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện, xã; ...

- Các cơ quan nghiên cứu và đào tạo: Các viện nghiên cứu về môi trường và các trường đại học, cao đẳng; các tổ chức phi chính phủ...

- Học bậc cao hơn: Sinh viên có nhiều cơ hội học tập và nghiên cứu tiếp trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong nước hoặc nhận được các xuất học bổng đi học tập ở nước ngoài: Đức, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Úc, Đài Loan, Trung Quốc và nhiều nước khác.

- Thực tập nghề ở nước ngoài: Sinh viên trong và sau khi tốt nghiệp có cơ hội lựa chọn thực tập nghề có hưởng lương để nâng cao năng lực nghề nghiệp và khả năng tiếng Anh. Khoa có chương trình hợp tác trao đổi lưu học sinh hàng năm với các cơ sở đào tạo tại các nước Israel, Tây Ban Nha, Nhật Bản….

- Khởi nghiệp làm chủ doanh nghiệp: hoạt động trong lĩnh vực xử lý môi trường và tư vấn môi trường.

- Trình độ Ngoại ngữ: A2

-  Tin học: IC3 Quốc tế

II. CHUẨN ĐẦU RA

(i)       Kiến thức:  

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

- Có đủ kiến thức Tiếng Anh để đọc các tài liệu chuyên ngành môi trường phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học.

- Có hiểu biết sâu các kiến thức khoa học về cơ sở ngành môi trường: ô nhiễm môi trường, quan trắc môi trường, phân tích môi trường, đánh giá tác động môi trường, công nghệ môi trường, đa dạng sinh học, quản lý môi trường, kinh tế môi trường, giáo dục môi trường, quy hoạch môi trường.

- Nắm vững các kiến thức về chuyên ngành an toàn sức khỏe và môi trường bao gồm:  các tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe và môi trường, an toàn bảo hộ lao động, biết cách kiểm soát các vấn đề về vệ sinh môi trường và bệnh nghề nghiệp, quản lý chất thải của doanh nghiệp.

(ii) Kỹ năng

- Kỹ năng cứng: Sinh viên sau khi tốt nghiệp thuần thục các kĩ năng chuyên môn về an toàn sức khỏe và môi trường, cụ thể:  

+ Kỹ thuật  quan sát, phân tích, đánh giá tình huống, nhận định và phát hiện các sự cố tiềm ẩn, rủi ro về mất an toàn môi trường.

+ Vận hành và sử dụng các thiết bị quan trắc môi trường không khí, biết cách thức lấy mẫu nước, mẫu đất. Khả năng thiết kế mạng lưới quan trắc và phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường.

+ Kỹ năng sử dụng các công cụ quản lý môi trường, công cụ kinh tế môi trường vào quản lý chất lượng môi trường ở các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, cơ quan quản lý môi trường như Bộ tài nguyên môi trường, sở tài nguyên môi trường.

+ Có khả năng nghiên cứu khoa học, chủ trì và thực hiện các đề tài và dự án về lĩnh vực môi trường, chống biến đổi khí hậu.

- Kỹ năng mềm: Sinh viên sau tốt nghiệp có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống, khả năng thuyết trình tốt, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm, có khả năng hội nhập môi trường làm việc quốc tế.

(iii). Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

- Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ môi trường đã được đào tạo;

- Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nghề nghiệp được giao;

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau;

- Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, cùng phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.


< Bộ môn Môi trường >

Khoa Tài Nguyên & Môi trường

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1127665
Trong ngày: 24
Đang online: 20