Tin nổi bật

Xem tất cả...
Thông tin việc làm của sinh viên khóa 9 Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất
[ 25/02/2017 00:00 AM | Lượt xem: 641 ]

Theo số liệu thống kê, tính tới thời điểm tháng 9 năm 2015 tổng số sinh viên khóa 9 của Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất đã tốt nghiệp là 131 sinh viên.

Trong đó:

+ Ngành Khoa học Môi trường: 110 sinh viên tốt nghiệp 

+ Ngành Địa lý: 21 sinh viên tốt nghiệp 

- Tổng số sinh viên có việc làm của Khóa 9 là 72 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm là: 72/131= 54,96%, 

trong đó:

+ Ngành Khoa học Môi trường: 57/110 = 51,81%

+ Ngành Địa lý: 15/21 = 71,43%

- Tỷ lệ số phiếu sinh viên có việc làm phản hổi là: 46/72 = 63,89%, 

trong đó:

+ Ngành Khoa học Môi trường: 36/57 =63,16%

+ Ngành Địa lý: 10/15 = 66,67%

- Tỷ lệ sinh viên có việc làm phản hồi là: 46/131= 35,11%

+ Ngành Khoa học Môi trường: 36/110 = 32,73%

+ Ngành Địa lý: 10/21 = 47,62%

< Nguyễn Thị Hồng - Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất >
Tin đã đăng:

Khoa Tài Nguyên & Môi trường

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 887496
Trong ngày: 132
Đang online: 11